Không Còn Mặc Cảm Tội Lỗi Hay Sự Định Tội

Không Còn Mặc Cảm Tội Lỗi Hay Sự Định Tội

Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt (không xét xử tội) nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, những người sống [và] bước đi không theo xác thịt, nhưng theo chỉ dẫn của Thánh Linh. RÔ-MA 8:1

Một trong những vấn đề lớn với nhiều tín đồ là sự tái diễn của mặc cảm tội lỗi và sự định tội bởi những tội lỗi trong quá khứ mà họ vốn đã nhận được sự tha thứ. Niềm vui lớn nhất của Sa-tan là khiến chúng ta cảm thấy tồi tệ về chính mình, và một trong những cách để làm điều đó là khiến chúng ta mặc cảm tội lỗi. Mặc dù đó là một mặc cảm sai, nhưng nếu chúng ta chấp nhận nó, thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi nó.

Kinh thánh dạy rằng nhờ huyết Chúa Giê-su, chúng ta hoàn toàn được tha thứ và hoàn toàn thoát khỏi sự định tội. Chúng ta không cần thêm mặc cảm tội lỗi vào sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá. Chúa là quá đủ.

Nếu ma quỷ cố nhắc lại tội lỗi trong tâm trí bạn dưới hình thức mặc cảm tội lỗi và sự định tội, thì hãy tuyên bố với nó rằng: “Tội lỗi đó đã được tha! được trả; do đó, ta không quan tâm đến nó nữa.” Bạn sẽ thấy rằng việc nói lớn tiếng thường hữu ích vì khi nói lớn tiếng, là bạn đang công bố chỗ đứng của bạn trong Lời Chúa. Tuyên bố với kẻ thù rằng Đấng Christ đã trả tự do cho bạn.


Đừng chỉ ngồi nghe những lời buộc tội và dối trá của ma quỷ. Hãy học cách nói lại với hắn bằng lẽ thật.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon