TRÌ HOÃN KHÔNG PHẢI LÀ TỪ CHỐI

Cuộc đời tôi ở trong tay Ngài. Xin giải cứu tôi khỏi tay những kẻ thù nghịch và kẻ bắt bớ tôi. (Thi Thiên 31:15)

Khi chúng ta cầu nguyện, không phải lúc nào chúng ta cũng có ngay câu trả lời. Đôi khi chúng ta phải chờ đợi một thời gian dài, nhưng điều đó không nhất thiết nghĩa rằng Chúa đang nói không với sự thỉnh cầu của chúng ta. Tin cậy thời điểm của Chúa trong tất cả các vấn đề liên quan tới bản thân và đời sống chúng ta rất là quan trọng. Có lẽ bạn đã chờ đợi một thời gian dài để có sự đột phá trong việc gì đó mà bạn đã cầu nguyện và việc Chúa yên lặng đã khiến đời sống của bạn bối rối. Xin hãy nhớ rằng Chúa không phải là tác giả của sự bối rối. Ngài muốn bạn tin cậy Ngài, không phải bị bối rối.

Nhiều sự trì hoãn là “Chúa trì hoãn.” Chúng được Chúa thiết kế để làm một công việc trong chúng ta mà cần được thực hiện. Nếu chúng ta tiếp tục phụng sự Chúa cách trung tín trong những thời điểm đen tối chúng ta phát triển nhân cách tin kính mạnh mẽ. Hãy nghĩ về Giô-sép, người đã chờ đợi 13 năm để thấy câu trả lời cho những lời cầu nguyện của ông; hay Áp-ra-ham, người đã chờ đợi 20 năm. Nếu họ đã bỏ cuộc thì họ đã không bao giờ có phần thưởng của sự tin cậy nơi Chúa. Có thể Chúa không sớm, nhưng Ngài sẽ không trễ. Phần lớn những điều đáng có thường mất nhiều thời gian hơn chúng ta nghĩ và khó khăn hơn là chúng ta nghĩ chúng ta có thể chịu đựng. Nhưng, Chúa biết chính xác điều Ngài đang làm và Ngài muốn bạn tin cậy thời điểm của Ngài.

Chúa hứa giải cứu chúng ta khỏi các kẻ thù, nhưng trong lúc chúng ta chờ đợi chúng ta cần cầu nguyện cho chúng và làm một nguồn phước cho càng nhiều người càng tốt. Chúa đang làm việc trong lúc bạn đang chờ đợi!

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Hãy học để chờ đợi cách bình an, còn không thì cuộc đời bạn phần lớn sẽ rất khổ sở.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon