Trông Đợi Chúa

Trông Đợi Chúa

Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va. THI THIÊN 27:14

Khi “trông đợi” Chúa, chúng ta không lười biếng hay thụ động, nhưng chúng ta thật sự rất tích cực về mặt thuộc linh. Có thể chúng ta không “làm” bất cứ điều gì, nhưng chúng ta tin cậy rằng Chúa sẽ làm những gì cần làm. Trên thực tế, chúng ta đang nói: “Lạy Chúa, con sẽ không cố làm điều này bằng sức riêng của mình. Con sẽ đợi Chúa giải cứu con. Và con sẽ tận hưởng cuộc sống trong khi chờ đợi Ngài.”

Sa-tan muốn chúng ta nản lòng khi cố gắng giải quyết các vấn đề của chính mình. Hắn ghét niềm vui của chúng ta. Hắn muốn thấy bất cứ điều gì ngoại trừ niềm vui, vì sự vui vẻ của Chúa là sức lực của chúng ta (Nê-hê-mi 8:10). Lo lắng cướp đi sức mạnh, nhưng niềm vui tiếp thêm sinh lực cho chúng ta.

Chúng ta dễ nghĩ rằng mình không làm phần việc của mình nếu như không lo lắng hoặc cố tìm ra giải pháp cho các nan đề của mình, nhưng điều này sẽ ngăn cản sự giải cứu của chúng ta hơn là trợ giúp nó. Không phải là vô trách nhiệm khi tận hưởng cuộc sống trong lúc chờ đợi Chúa và trông đợi Ngài làm những điều chúng ta không biết cách làm!


Đừng sợ hãi vì trận chiến không phải là của bạn, mà là của Chúa.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon