ÂN TỨ ĐỨC TIN

…Người khác nữa cũng do cùng một Thánh Linh được đức tin… (1Cô-rinh-tô 12:9)

Tôi tin có những cá nhân nhất định được Chúa ban cho ân tứ đức tin cho các dịp cụ thể chẳng hạn như một chuyến đi truyền giáo nguy hiểm hay một tình huống đầy thử thách. Khi ân tứ này vận hành trong người ta, họ có thể thoải mái tin vào Chúa cho một điều gì đó mà người khác xem là bất năng! Họ có đức tin tuyệt đối về điều mà những người khác nản lòng hay thấy khiếp sợ.

Một người vận hành với ân tứ đức tin này phải cẩn trọng không được nghĩ những người không có đức tin này là không có đức tin, vì khi ân tứ đức tin vận hành trong một cá nhân là Chúa đang cho người đó một phần đức tin khác thường để bảo đảm rằng mục đích của Ngài được hoàn thành. Người đó có thể được Chúa dùng để đem sự can đảm và an ủi đến cho những người khác, nhưng anh ta phải giữ khiêm nhường và cảm tạ về điều Chúa đã ban cho mình. Rô-ma 12:3 nói, “Vì nhờ ân sủng Chúa ban cho tôi, tôi xin nói với mỗi người trong anh chị em: Đừng nghĩ về mình cao quá, nhưng hãy bình tâm suy nghĩ, đúng theo lượng đức tin Chúa đã ban phát cho mình.”

Chúa sẽ luôn ban cho chúng ta đức tin chúng ta cần để đối diện bất cứ điều gì chúng ta phải đối diện. Tuy nhiên, ân tứ đức tin làm cho một người dạn dĩ khác thường. Bất cứ ai vận hành trong ân tứ đó phải nhạy bén để nhận biết rằng sự dạn dĩ này là một món quà từ Chúa và luôn dâng cho Ngài sự cảm tạ về món quà đó.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Hãy cảm tạ vì đức tin mà Chúa ban cho bạn để làm những việc khó.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon