Từng Bước Một

Từng Bước Một

. . . Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết [việc lành đó] cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ. PHI-LÍP 1:6

Khi chia sẻ về sự chữa lành những vết thương tình cảm, tôi thích cầm nhiều sợi dây giày khác màu buộc lại với nhau thành một nút. Tôi nói với hội chúng: “Đây là bạn khi bắt đầu tiến trình biến đổi với Chúa. Tất cả các bạn đang bị thắt như nút. Mỗi nút thắt đại diện cho một vấn đề khác nhau trong cuộc đời bạn từ những điều bạn đã trải qua. Gỡ những nút thắt và giải quyết những vấn đề này có thể mất một chút thời gian và công sức, cho nên đừng nản lòng nếu nó không xảy ra cùng một lúc.”

Nếu bạn muốn được chữa lành và trở nên toàn vẹn, bạn phải nhận ra rằng chữa lành là một quá trình. Hãy để Chúa xử lý bạn và các vấn đề của bạn theo cách của Ngài và vào thời điểm của Ngài. Phần của bạn là hợp tác với Ngài trong bất kỳ lĩnh vực nào Ngài chọn để bắt đầu giải quyết trước.

Trong xã hội tức thời, hiện đại của chúng ta, chúng ta mong mọi thứ diễn ra nhanh chóng và dễ dàng. Chúa không vội vàng, và Ngài không từ bỏ. Đôi khi dường như bạn không đạt được bất kỳ tiến bộ nào. Đó là vì Chúa đang tháo gỡ từng nút thắt của bạn. Trong quá trình này, chúng ta học cách tin cậy Chúa, và phát triển mối quan hệ gần gũi, mật thiết với Ngài. Chúa luôn hoàn thành những điều Ngài đã bắt đầu, và bạn sẽ thấy tự do và đắc thắng trong cuộc đời mình!


Đừng từ bỏ!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon