“VẬT THÁNH”

Thiên sứ trả lời và nói với nàng, “Ðức Thánh Linh sẽ ngự xuống trên cô, và quyền năng của Ðấng Tối Cao sẽ bao phủ cô. Vì thế Con Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Ðức Chúa Trời. (Lu-ca 1:35)

Trinh nữ Mary đã mang thai bởi công việc của Thánh Linh, Đấng đã đến trên bà, theo câu Kinh Thánh hôm nay, và gieo vào tử cung của bà một “Vật thánh.” Thánh Linh Thánh Khiết đã được gieo trong bà như một Hạt Giống. Trong tử cung của bà Hạt Giống ấy đã lớn lên thành Con Trai của Đức Chúa Trời và là Con Người, là Đấng đến giải cứu con người khỏi tội lỗi của họ.

Khi chúng ta được tái sinh, một động lực tương tự diễn ra trong chúng ta. “Vật thánh,” Thánh Linh Thánh Khiết, như một hạt giống được trồng trong chúng ta. Khi chúng ta tưới nước cho Hạt Giống bằng Lời Chúa và ngăn “các hạt cỏ dại là tinh thần thế gian” làm cho nó nghẹt ngòi, nó sẽ lớn lên thành một cái cây lớn công chính, “Ðược CHÚA trồng để bày tỏ vinh hiển của Ngài.” (Ê-sai 61:3).

Lời Chúa dạy chúng ta hãy theo đuổi sự thánh khiết (xem Hê-bơ-rơ 12:14). Khi chúng ta để lòng mình vào sự đeo đuổi này thì Thánh Linh Thánh Khiết giúp đỡ chúng ta. Nếu chúng ta muốn sống thánh khiết, chúng ta cần được đầy dẫy Thánh Linh và cho phép Ngài phán với chúng ta, sửa trị chúng ta, hướng dẫn chúng ta và giúp đỡ chúng ta trong mỗi lĩnh vực của cuộc đời chúng ta.

Đừng bao giờ quên rằng một “Vật thánh” sống trong bạn. Hãy tưới cho Hạt Giống đó bằng Lời Chúa và để Thánh Linh phán với bạn và dạy bạn cách để giúp cho nó lớn lên.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY : Thánh Linh muốn làm người đồng hành gần gũi của bạn khi Ngài dạy dỗ và chỉ dẫn chúng ta trong sự thánh khiết.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon