Vẻ Đẹp Của Sự Phụ Thuộc

Vẻ Đẹp Của Sự Phụ Thuộc

Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm (đầy dẫy) trái; vì ngoài ta [bị cắt đứt khỏi sự kết hợp quan trọng với Ta], các ngươi chẳng làm chi được. GIĂNG 15:5

Tôi là một người rất độc lập, và Chúa bắt đầu phán trong Giăng 15:5 khi tôi bước đi với Ngài. Khi bước vào quyền năng của Đức Chúa Trời, chúng ta kinh nghiệm được sự phụ thuộc hoàn toàn nơi Ngài. Đức tin nương dựa hoàn toàn vào Chúa, tin cậy vào quyền năng, sự khôn ngoan và sự tốt lành của Chúa.

Chúng ta phải dựa, nương và hoàn toàn phụ thuộc vào Ngài, trút bỏ mọi gánh nặng của bản thân và đặt tất cả nơi Ngài. Nếu không có sự giúp đỡ của Chúa, thì chúng ta không thể thay đổi bất cứ gì trong cuộc sống mình. Chúng ta không thể thay đổi bản thân, vợ/chồng, gia đình, bạn bè hay hoàn cảnh của mình. Quả thật, ngoài Chúa chúng ta không làm gì được.

Chúng ta đánh mất bình an và niềm vui khi không để Chúa làm Chúa. Chúng ta cố hiểu những thứ không liên quan. Không gì là quá khó hoặc quá lớn với Chúa, nhưng có quá nhiều điều quá khó với chúng ta. Với sự giúp đỡ và dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể lớn lên trong nơi yên nghỉ của lẽ thật rằng chúng ta biết Đấng có mọi câu trả lời, và thậm chí ngay cả khi chúng ta không biết. . . thì chúng ta cũng có thể tin cậy Ngài!


Hãy thoải mái nói: “Chúa ơi, con không biết phải làm gì, và ngay cả khi con biết, con cũng không thể làm được. Nhưng con trông mong Ngài. Con sẽ đợi và xem Ngài giải quyết tất cả.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon