Xử Lý Cảm Xúc Khi Sầu Khổ

Xử Lý Cảm Xúc Khi Sầu Khổ

Thi Thiên 42:5, “Hỡi linh hồn ta, tại sao ngươi chán nản và lo lắng trong mình ta? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời. Vì ta sẽ còn ca ngợi Ngài, Ngài là Đấng cứu rỗi và Đức Chúa Trời hằng giúp đỡ ta.”

Người trải qua thảm kịch thường trở nên dao động về cảm xúc và cần bày tỏ sự đau buồn của họ bằng cách nào đó. Họ có thể khóc lóc điên dại, những giọt nước mắt hoặc những cảm giác đau buồn khác có thể đến rồi đi lúc ít ai ngờ nhất. Sự bối rối, giận dữ, sợ hãi, đau buồn và nhiều cảm giác choáng ngợp là điều phổ biến. Trong những lúc thế này, tôi tin điều khôn ngoan là nhìn vào vua Đa-vít.

Trong Thi Thiên 42:5, ta thấy khi Đa-vít cảm thấy chán nản, ông đã chống cự lại cảm giác đó. Ông không chìm nghỉm vào đó hay rơi vào hố trũng thất vọng. Ông đã mô tả cảm giác của mình, nhưng ông quyết định không sống bởi những cảm giác này. Ông ca ngợi và tin cậy nơi Chúa.

Phần lớn chúng ta đều trải qua những lúc khó khăn về mặt tình cảm khi những sự mất mát bi kịch xảy ra, và chúng ta cần cho bản thân có thời gian để buồn. Khi chúng ta đi qua tiến trình này, Chúa muốn an ủi chúng ta và ban cho chúng ta ân sủng chúng ta cần để vượt qua. Những người đang bước đi bởi đức tin nơi Chúa sẽ chiến thắng, thậm chí họ tốt hơn so với lúc họ bước vào nan đề.

Nếu hiện tại bạn đang tổn thương vì một mất mát trong cuộc sống, tôi muốn nói với bạn rằng một khởi đầu mới đang ở phía trước bạn. Hãy tin cậy và ngợi khen Chúa giống như Đa-vít khi xưa. Điều satan định làm hại bạn thì Chúa có thể xoay chuyển làm lợi cho bạn!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, ngay cả khi con buồn và chán nản, con sẽ chọn để ngợi khen và tin cậy Ngài. Giống như Rô-ma 8:28 nói, con tin Ngài có thể khiến mọi sự hiệp lại làm ích lợi cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon