“Mwili Ni Dhaifu,” Lakini Huhitaji Kuwa Mdhaifu

"Mwili Ni Dhaifu," Lakini Huhitaji Kuwa Mdhaifu

Kesheni, mwombe, msije mkaingia majaribuni; roho i radhi, lakini mwili ni dhaifu. Mathayo 26:41

Usiku kabla ya Yesu kusulubiwa, aliwakusanya wanafunzi katika bustani ya Gethsemane na kufanya ombi moja tu: nyote lazima muwe macho (tahadhari kali, tahadharini na ufanyike imara) na mkeshe na kuomba, ili msiingie katika majaribu . Roho una shauku, lakini mwili ni dhaifu (Mathayo 26:41). Kile wanafunzi wote walipaswa kufanya ni kukaa macho na kuomba, lakini waliendelea kulala. Yesu, kwa upande mwingine, aliomba, na malaika akamtia nguvu kwa roho, akimwezesha kuvumilia msalaba.

Wanafunzi hawakuomba-walilala-na kuthibitisha kwamba mwili kweli ni dhaifu. Kwangu mimi, hadithi hii inathibitisha umuhimu mkuu wa sala. Kama Wakristo, tunapaswa kutambua kwamba bila sala kila siku na ushirikiano na Mungu, hatuna chochote.

Sisi sote tunajitahidi kuishi kulingana na “mwili wetu dhaifu,” lakini tunapofanya sala kuwa kipaumbele, Mungu hutuimarisha roho, na hutuwezesha kuondokana na mapungufu ya mwili. Unategemea nini kupata nguvu leo? Mwili wako? Au unaona nguvu ambazo Mungu hutupa kwa utele tunapokuja kwake?


OMBI LA KUANZA SIKU

Mungu, nakushukuru kwa nguvu unayonipa wakati ninapoomba. Najua kwamba bila wewe, mimi ni mdhaifu, hivyo nimeamua kuendelea kukuja kwako kwa sala, kujua kwamba Nguvu zako ni zaidi na za kutosha kwangu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon