Brīva Pieeja

Brīva pieeja

“Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā (Dieva labvēlības stāvoklis), kurā [stipri un droši] stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību.” (ROMIEŠIEM 5:2)

Itin viss mūsu garīgajā dzīvē ir atkarīgs no mūsu ticības Dievam un personīgām attiecībām ar Viņu, tostarp, pavisam noteikti, arī spējas dzirdēt Viņa balsi. Šādas attiecības mums ir pieejamas un iespējamas, jo Jēzus nāve pie krusta mums dāvā bezmaksas, netraucētu pieeju pie sava debesu Tēva, un mūsu ticība ir tā, kas ļauj ar Viņu veidot tuvas, dinamiskas attiecības.

Man ir tuva rakstu vieta no vēstules Efeziešiem 3:12, ko pēdējā laikā esmu pastudējusi dziļāk. Tajā lasām – “Kurā mums, kas Viņam ticam, dota iespēja (drosme un pārliecība) tuvoties Dievam bez bailēm un ar paļāvību.” Pārdomājot šo rakstu vietu, mana sirds pielija ar prieku, aptverot, ka mums, parastiem cilvēkiem, caur lūgšanu ir dota brīva pieeja tuvoties Dievam; kad vien mums tas ir vajadzīgs, mēs varam dzirdēt Viņa balsi. Mēs varam Viņam tuvoties droši, bez bailēm, pilnīgi brīvi. Vai tas nav lieliski?! Personīga ticība Dievam atver durvis Viņa neierobežotai palīdzībai un netraucētai saskarsmei ar Viņu.

Nāc pie Dieva ar pārliecību, ka Viņš tevi mīl, ka Viņš ilgojas būt sadraudzībā ar Tevi, un vēlas ne tikai dzirdēt no tevis, bet arī ar tevi sarunāties.


Dieva vārds šodienai: Sagaidi, ka Dievs runās un Svētais Gars vadīs.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon