Cerību pilna gaidīšana

“Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts.” Mateja 7:7

Vai tu esi kādreiz lūdzis par kādu situāciju savā dzīvē, izmisīgi gaidot risinājumu? Varbūt tu vēl šobrīd prāto, kāpēc atbilde tā arī nav atnākusi? Vai tev šķiet, ka uzvara ir pagājusi garām?

Ir reizes, kad ilgu laiku nesaņemot atbildi uz lūgšanu par kādu situāciju savā dzīvē, mēs vienkārši iemācāmies ar to sadzīvot. Mēs turpinām savu ikdienas dzīvi, prātojot, vai un kad Dievs sūtīs atbildi. Bet Dievs dzird šīs lūgšanas, un Viņš strādā pie atbildēm, pat ja mēs nezinām visus sīkumus. Mūsu situācija var mainīties ļoti strauji – ātri un bez brīdinājuma!

Bet līdz tam mēs varam gaidīt vai nu pasīvi, vai aktīvi, esot cerību pilni. Pasīvs cilvēks padodas, bet aktīvais tieši otrādi, ir cerību pilns, ticot, ka atbilde ir tepat, aiz nākamā stūra, un tūliņ, tūliņ jau būs klāt. Tāda cilvēka ticība nav pasīva. Viņa sirds ir cerību pilna, sagaidot, ka problēma kuru katru mirkli tiks atrisināta. Katru rītu viņš mostas cerību pilns, ka atradīs atbildi. Viņš ne tikai gaida, bet arī turpina lūgt, līdz Dievs visu atrisina.

Lūgšanas piemērs

“Dievs, es gribu gaidīt aktīvi, nevis pasīvi. Es turpināšu lūgt pēc atbildēm, labi zinot, ka Tu tās sniegsi īstajā laikā.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon