Mīlestības Gars

Mīlestības Gars

“Dievu neviens [vēl] nekad nav redzējis; ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo (mīt un paliek) mūsos, un Viņa mīlestība (mīlestība, kas ir no Viņa) ir mūsu vidū tapusi pilnīga (pilnībā nobriedusi, sākusi dzīvot un piepildījusies).” (1. JĀŅA 4:12)

Mēs nevaram iedot to, kā mums pašiem nav. Centieni mīlēt citus ir bezjēdzīgi, ja paši nekad neesam saņēmuši Dieva mīlestību. Mums būtu jāmīl sevi ne ar savtīgu, egoistisku mīlestību, bet līdzsvaroti. Es parasti mācu, ka mums ir jāmīl sevi, bet mums nevajadzētu iemīlēties sevī.

Lai mīlētu sevi, atliek vien ticēt tai mīlestībai, ko Dievs izjūt pret tevi; zināt, ka tā ir nebeidzama, nemaināma un bez nosacījumiem. Ļauj Viņa mīlestībai tevi stiprināt un sniegt tev drošības sajūtu, tomēr vairies no tā, ka pats sev sāc likties augstāks kā esi (sk. Romiešiem 12:3). Mīlēt sevi nenozīmē mīlēt jebkuru savu rīcību; tas nozīmē vien to, ka mīlam un pieņemam sevi kā unikālu, Dieva radītu, neatkārtojamu personu.

Es ticu, ka spēja sevi līdzsvaroti mīlēt, mūs sagatavo tam, lai mīlestība caur mums varētu plūst uz citiem. Pašiem nesaņemot Dieva mīlestību veselīgā, piemērotā veidā, mēs varam izjust patīkamas, cilvēcīgas mīlestības jūtas vai cieņu pret citiem, tomēr, ja vien Dievs pats neiedvesmo un nepamudina dievišķo mīlestību mūsos, mēs pavisam noteikti nespējam citus mīlēt ar beznosacījumu mīlestību.

Svētais Gars šķīstī mūsu sirdi, lai caur mums brīvi varētu plūst Dieva mīlestība (sk. 1. Pētera 1:22). Un arī šādā veidā izpaužas Gara piepildījums mūsu dzīvē.

Dievs vēlas, lai mēs izpaustu savu mīlestību citiem. Domājot par to, kā varam būt par svētību citiem, mēs paliekam piepildīti ar Svēto Garu, kurš ir Mīlestības Gars.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Tu šodien pasaulei vari dot ko brīnišķīgu – Dieva mīlestību, kas ir tevī.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon