Svētais Gars ir džentlmenis

Svētais Gars ir džentlmenis

“Lai Ābrahāmam [apsolītā] svētība nāktu pār pagāniem [kas atrod ticību] Kristū Jēzū, tā ka ticībā mēs [visi] saņemam [Svētā] Gara apsolījumu [piepildīšanos]. (GALATIEŠIEM 3:14)

Šajā grāmatā jau gana daudz esmu rakstījusi gan par Svēto Garu, gan par piepildīšanos ar To, un es gribētu, ka tev ir iespēja iepazīt Svēto Garu tik tuvu un personīgi, arī lasot pārējās šīs grāmatas lapas.

Svētais Gars ir džentlmenis. Viņš nelauzīsies neaicināts tavā dzīvē ar Savu pilnību. Viņš tevi piepildīs, bet tikai tad, ja tu to Viņam lūgsi. Lūkas 11:13 Jēzus apsola, ka dāvās Svēto Garu tiem, kas Viņam to lūdz. Arī Jēkaba 4:2 redzam, ka iemesls, kāpēc mums kaut kas trūkst, ir tas, ka mēs pēc tā nelūdzam.

Es iedrošinu tevi drosmīgi doties pie Dieva un ikdienas lūgt, lai Viņš tevi piepilda ar Svēto Garu. Lūdz sagaidīdams, ka saņemsi. Neesi dalīts savās cerībās un neļauj šaubām piepildīt tavu sirdi, bet lūdz ticībā. Tici, ka tu saņemsi, un pateicies Dievam, ka Viņš dzīvo tevī. Dievs nav cilvēks, ka Viņam būtu jāmelo (sk. 4. Mozus 23:19). Viņš ir uzticīgs un piepildīs Savu Vārdu ikreiz, kad kāds rīkosies ticībā, tāpēc lūdz, lai tu saņemtu un tavs prieks taptu pilnīgs (sk. Jāņa 16:24).

Šodienas pantā ir teikts, ka mēs saņemam Gara apsolījumu caur ticību. Nevienam nevar uzspiest pieņemt dāvanu; dāvinātājs tās pasniedz, un tie, kam tās tiek pasniegtas, ar prieku tās pieņem. Dievs dāvā Savu Garu, un viss, kas jādara tev – jānorimst un ticībā jāpieņem.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Nekad nekautrējies lūgt un nepārstāj lūgt, lai Dievs apmierinātu visas tavas vajadzības.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon