Svētuma Gars

Svētuma Gars

“Mūsu Kungu Jēzu Kristu (Mesiju, Svaidīto), kas ar Savu augšāmcelšanos no mirušiem Svētajā Garā atklājies kā Dieva Dēls spēkā.” (ROMIEŠIEM 1:4)

Šodienas pantā Svētais Gars ir dēvēts par “svētuma Garu”. Viņš tiek saukts šajā vārdā, jo Viņš ir Dieva svētums, līdz ar to Viņa darbs ir ienest šo svētumu ikvienā, kas tic Jēzum Kristum kā savam Pestītājam.

Dievs ilgojas mūs redzēt svētus un sagaida no mums svētumu (sk. 1. Pētera 1:15-16). Viņš nekad neaicinātu mūs uz svētumu, nedodams mums visu nepieciešamo, lai to īstenotu. Nesvēts gars nekad nespētu darīt mūs svētus. Tāpēc Dievs sūta Savu Garu mūsu sirdī, lai Tas mūsos paveiktu pilnīgu un pamatīgu darbu.

Filipiešiem 1:6 Pāvils mums māca, ka Dievs, Kurš ir iesācis mūsos Savu labo darbu, to arī pabeigs un novedīs līdz pilnībai. Svētais Gars turpinās strādāt mūsos tik ilgi, kamēr vien mēs dzīvosim uz šīs pasaules. Dievs ienīst grēku, un ikreiz, kad Viņš to mūsos pamana, Viņš steidzas mūs no tā attīrīt.

Jau tas vien liek noprast, kāpēc ir tik svarīgi, ka Svētais Gars mājo mūsos. Viņš ir mūsos ne tikai, lai vadītu cauri dzīvei, bet arī, lai nekavējoties sadarbotos ar Tēvu un iztīrītu no mums it visu, kas Viņam nav patīkams. Viņš runās uz mums gan par to, kas jāmaina, lai varam pieaugt svētumā, gan dos mums spēku ieviest nepieciešamās pārmaiņas.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Tu pieaudz svētumā, jo tevī dzīvo svētuma Gars.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon