Gara auglis

Gara auglis

“Bet [Svētā] Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība.” (GALATIEŠIEM 5:22)

Kad esam pārpārēm piepildīti ar Svēto Garu, caur mums sāk plūst Viņa augļi. Mūsos ir miers un prieks, un mēs pret citiem izturamies labi. Jēzus ir pavēlējis mums mīlēt vienam otru, kā Viņš ir mīlējis mūs. Ir svarīgi, ka pasaule var redzēt šo mīlestību parādāmies starp mums. Pasaules cilvēks ir izsalcis pēc patiesības un iespējas redzēt, kā Dievs maina cilvēkus. Arī pasaulei ir jāierauga Dieva mīlestība, kas darbojas, lai sajustu izsalkumu un slāpes pēc Viņa.

Bībele mums māca, ka mums jābūt kā sālim un gaismai (sk. Mateja 5:13-14). Pasaulē ir tumsa, bet kristieši, kas ir Svētā Gara pilni, nes gaismu visur, kur dodas. Pasaule ir bez garšas, bet kristieši ar savu klātbūtni sniedz dzīvei sāli (garšu).

Mums, kā kristiešiem, ir darāms liels darbs, un mums vienmēr jābūt jūtīgiem uz Svēto Garu, lai zinātu, kā izturēties pret citiem. Dievs ir mūsos un atklājas pasaulei caur mums; mēs esam Viņa personīgie pārstāvji (sk. 2. Korintiešiem 5:20). Šajā sakarā Pāvils saka, ka mums vajadzētu satvert dievišķo labvēlību, kas mums tiek dāvāta. Mums jāstrādā kopā ar Svēto Garu, lai sevī nogatavinātu Gara augļus un spētu rīkoties tā, lai pagodinātu Dievu un norādītu citiem uz Viņu.

Gara auglis nogatavinās, kad sastopamies ar grūtībām, un ar Dieva palīdzību mēs turpinām izturēties pret citiem tā, kā Viņš to gribētu. Paliec spēcīgs Kungā un atceries, ka pasaule tevi vēro, un tu esi tai vajadzīgs kā sāls un gaisma.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Lai arī kādus sarežģījumus tu sastaptu šodien, turpini būt laipns pret ikvienu, ko satiec.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon