Cilvēki pieder Dievam

Cilvēki pieder Dievam

“Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans!” (JESAJAS 43:1)

Vai tev pieder kaut kas ārkārtīgi vērtīgs, ko tu sargā un apbrīno? Vai tava sirds neskumtu, ja tu redzētu, ka kāds pret to neuzmanīgi izturas, riskējot to sabojāt?

Dievam Viņa īpašums ir tikpat dārgs un vērtīgs kā mums mūsējais. Cilvēki pieder Dievam. Mēs esam Viņa radījums, un Viņa Gars skumst, redzot, ka pret mums kāds izturas neuzmanīgi.

Ne visiem dzīvē ir dots viens un tas pats aicinājums, tomēr ikviens cilvēks, kas piedzimis no augšienes, ir Dieva mantinieks un Kristus līdzmantinieks. Ikvienam cilvēkam ir tiesības uz mieru, taisnību un prieku; tiesības saņemt Dieva rūpes, tikt Dieva lietotam un redzēt, kā caur viņu plūst Dieva svaidījums.

Ikvienam ir vienādas iespējas baudīt savas kalpošanas augļus, tomēr gatavība mīlēt citus lielā mērā ietekmē to, cik tieši augļus katrs ievāks. Pirms daudziem gadiem Svētais Gars uz mani runāja – “Viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēki nedzīvo mīlestībā ir tāpēc, ka pie attiecību veidošanas ir jāpieliek pūles. Dzīve mīlestībā vienmēr kaut ko maksā.”

Mīlestība nozīmē, ka kādreiz nepasakām to, kas ir uz mēles. Mīlestība nozīmē, ka reizēm nedarām to, ko gribētos, ka atdodam to, ko gribētu paturēt. Mīlestība nozīmē, ka pret citiem esam pacietīgi.

Attiecības ne vienmēr ir viegli veidot, tomēr tās Dievam ir svarīgas, jo Viņš mūs, cilvēkus, ļoti augstu vērtē. Mums ir jāpieliek pūles, nereti arī kaut kas jāupurē, lai mīlētu citus tā, kā Dievs to sagaida, lai mēs Viņu neapbēdinātu.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Dievs redz katru cilvēku kā Savu dārgumu, tāpēc izturies pret apkārtējiem ar cieņu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon