Vai tava ticība darbojas?

Vai tava ticība darbojas?

“Jo [ja esam] Kristū Jēzū nedz apgraizīšana ko spēj, nedz neapgraizīšana, bet ticība, kas darbojas mīlestībā.” (GALATIEŠIEM 5:6)

Daudzi domā, ka pirmā garīga brieduma pazīme ir varena ticība, tomēr es uzskatu, ka patiesākais garīgā brieduma pārbaudījums ir spēja dzīvot mīlestībā. Tieši dzīve mīlestībā dod enerģiju mūsu ticībai. Nav iespējamas labas attiecības ar Dievu, neticot Dievam, un tieši mīlestība parāda, dod spēku un izpauž mūsu ticību. Ja tiešām mīlam Dievu un ticam Viņam, mēs arī mīlēsim cilvēkus.

Šodienas pants māca, ka ticība darbojas caur mīlestību, bet mīlestība nav tikai saldi vārdi vai teorija – tā ir rīcība. Patiesībā Bībelē pat teikts, ka mēs nevaram dzīvot mīlestībā, ja, redzot brāli, kas nonācis grūtībās, mēs nedarām visu, kas mūsu spēkos, lai viņam palīdzētu (sk. 1. Jāņa 3:17).

Arī Jēzus mācīja, ka visa bauslība un pravieši ir izsakāmi mīlestībā; Viņš teica – “Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā visa bauslība un pravieši.” (Mateja 22:37-40) Šos vārdus Jēzus sacīja, kad cilvēki Viņam jautāja, kurš ir svarīgākais no baušļiem. Ļaudis viņam sacīja – “Jēzu, vienkārši pasaki, kas ir visa pamatā!” Un Viņš atbildēja: “Labi. Gribat zināt, kas ir pats svarīgākais? Gribat piepildīt visu bauslību un praviešus? Tad mīliet Mani un mīliet cits citu.” Tik vienkārši! Jēzus skaidri izteicās, ka dzīve mīlestībā ir tā, kas ļaus dzīvot dzīvi, kas Viņam ir patīkama. Centieni dzīvot ticībā bez mīlestības ir kā turēt rokās lukturīti bez baterijas. Pielūkosim, ka mūsu mīlestības baterija ir vienmēr uzlādēta. Citādi, mūsu ticība būs tukša!


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Dievs ir mīlestība, un, jo vairāk mēs Viņu iepazīsim, jo vairāk spēsim mīlēt citus.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon