Pravietošanas dāvana

Pravietošanas dāvana

“Citam pravietot (dāvanu izskaidrot dievišķo gribu un mērķi).” (1. KORINTIEŠIEM 12:10)

Patiesa pravietošanas dāvana darbojas, kad cilvēks dzird un nodod tālāk skaidru vēsti no Dieva; tā var tikt nodota kādam konkrētam cilvēkam, cilvēku grupai vai par kādu konkrētu situāciju. Reizēm pravietojums ir ļoti vispārīgs, reizēm ļoti precīzs. Tas var izskanēt caur iepriekš sagatavotu vēsti vai svētrunu, vai arī caur dievišķu atklāsmi.

Lai arī pravietošanas dāvana ir ārkārtīgi svarīga, ar nožēlu jāsaka, ka tā bieži tiek nepareizi pielietota un ir radījusi lielu apjukumu. Nešaubīgi, ka šodien arī ir sastopami patiesi pravieši, tomēr ir arī daudzi viltus pravieši. Tad ir arī tādi, kas nedomā neko ļaunu, cenšoties nodot Dieva vēsti, bet dara to no sava prāta, gribas, emocijām, nevis Svētā Gara vadīti.

Patiesas pravietošanas mērķis ir cilvēku “celšana, garīgais progress, iedrošinājums un mierinājums” (1. Korintiešiem 14:3). Visas Svētā Gara dāvanas ir paredzētas citu labumam un ieguvumam. Turklāt patiesības vārdam seko Dieva miers un “kārtības” sajūta sirdī un garā; tāpat tas apstiprinās kaut ko, kas jau iepriekš ir ieskanējies tavā sirdī, pat ja tikai kā viegla nojausma. Šie kritēriji var palīdzēt izsvērt, vai pravietojums ir patiess. Protams, patiesais pravietošanas pierādījums ir tas, vai pravietojums piepildās. Atceries – patiess pravietojums piepildās. Cilvēki ar pravietošanas dāvanu nav vienīgie, kas dzird no Dieva. Arī tev ir dota spēja un tiesības dzirdēt Viņa balsi, tāpēc vienmēr pārbaudi garu, kas stāv aiz pravietojuma, ko saņem, un pārliecinies, ka tava sirds atsaucas pravietotajam vārdam (sk. 1. Jāņa 4:1).


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Ja kāds tev dod padomu, sakot, ka tas ir no Dieva, pārliecinies, ka tas ir saskaņā ar Dieva Vārdu un tiek apstiprināts tavā sirdī.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon