Ticības dāvana

Ticības dāvana

“Citam dota [brīnumus daroša] ticība tai pašā [Svētajā] Garā.” (1. KORINTIEŠIEM 12:9)

Es ticu, ka ir konkrēti cilvēki, kuriem Dievs piešķir ticības dāvanu kādam konkrētam notikumam, piemēram, bīstamam misijas braucienam vai izaicinošai situācijai. Kad cilvēkā darbojas šī dāvana, viņš spēj nešaubīgi ticēt, ka Dievs izdarīs ko tādu, kas pārējiem šķiet neiespējams. Cilvēkā ienāk pilnīga ticība par kaut ko tādu, kas citiem varētu šķist biedējoši vai pat šausminoši.

Cilvēkam, kurš darbojas ticības dāvanā, ir jāpielūko, ka neuzlūko citus, kuriem nav šī dāvana, kā mazticīgus, jo, kad cilvēkā darbojas ticības dāvana, Dievs ir piešķīris šim konkrētam cilvēkam papildus ticības porciju, lai nodrošinātu, ka tiek piepildīts Viņa mērķis. Dievs var lietot šo dāvanu, lai iedrošinātu un mierinātu citus, tomēr dāvanas saņēmējam ir jāsaglabā pazemība un pateicība par to, ko Dievs ir devis. Romiešiem 12:3 ir teikts: “Tad nu es ieteicu ikvienam starp jums tās žēlastības vārdā, kas man dota: netiekties pāri noliktam, bet censties sevi apvaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīris.”

Dievs vienmēr mums piešķirs vajadzīgo ticību, lai mēs spētu pieņemt to, kas katram no mums ir jāpieņem. Un tomēr ticības dāvana saņēmēju dara neparasti drosmīgu. Ikvienam, kas darbojas šajā dāvanā, ir jāsaprot, ka šī drosme ir dāvana no Dieva, un vienmēr Viņam par to jāpateicas.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Esi pateicīgs par ticību, ko Dievs tev dāvā grūtajiem uzdevumiem.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon