Dari labu!

“Jo mēs esam Viņa [Dieva] darbs (Viņa roku meistardarbs), Kristū Jēzū radīti [dzimuši no jauna] labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis (iepriekš ieplānojis), lai mēs tajos dzīvotu.” (EFEZIEŠIEM 2:10)

Pirms daudziem gadiem, kad tikai sāku veidot ciešākas attiecības ar Dievu, es mēdzu gaidīt īpašu apstiprinājumu no Viņa par visu, ko gribēju darīt, līdz sapratu, ka manī mīt Svētais Gars, kurš mani aicina darīt labus darbus. Manas ticības dzīves sākumā es jutu savā sirdī vēlmi iedot desmit dolārus kādai sievietei grūtībās. Dzīvoju ar šo vēlmi savā sirdī trīs nedēļas, līdz beidzot lūdzu – “Dievs, vai tiešām tas esi Tu, kas mani aicina dot šai sievietei naudu? Es to darīšu, ja tas tiešām esi Tu?” Toreiz desmit dolāri bija liela nauda, un es negribēju šķirties no tik lielas summas, ja neesmu saņēmusi skaidrus norādījumus no Dieva.

Viņš runāja uz mani tik skaidri un atbildēja – “Džoisa, pat ja tas tiešām neesmu Es, Es nedusmošos, ja tu kādu svētīsi!”

Viens no augļiem, kas pierāda, ka Svētais Gars mājo mūsos, ir mūsu labsirdība (sk. Galatiešiem 5:22-23). Mūsos rodas vēlēšanās būt labiem pret citiem. Dievs teica Ābrahāmam, ka svētīs viņu, lai viņš varētu svētīt citus (sk. 1. Mozus 12:2). Iedomājies, cik brīnišķīgi būtu, ja mēs spētu dzīvot, iepriecinot citus un kalpojot Dievam.

Pasaulē ir tik daudz cilvēku grūtībās. Vienmēr ir kāds, kuram vajadzīgs iedrošinājuma vārds. Kādam ir vajadzīga auklīte, palīdzība ar transportu vai finansēm. Esmu pamanījusi, ka, pavadot laiku ar Dievu, es jūtu spēcīgu vēlmi kādam palīdzēt un esmu sapratusi, ka caur šo vēlmi Dievs ar mani runā. Dievs ir labs, un, pavadot laiku ar Viņu, arī mēs vēlamies citiem darīt labu.

Katru dienu lūdz, lai Dievs tev parāda, kuru cilvēku tu varētu svētīt, un atceries, ka Dievs mājo tur, kur mīt mīlestība (sk. 1. Jāņa 4:12).


Dieva vārds šodienai: Izmanto katru iespēju darīt labu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon