Dieva agape mīlestība

Dieva agape mīlestība

“Jo tik ļoti Dievs pasauli ir mīlējis, ka devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” — Jāņa 3:16

Bībelē runāts par vairākiem mīlestības veidiem. Tur lietots grieķu vārds phileo, kas nozīmē “draudzība vai maiga pieķeršanās”. Tad ir arī vārds eros, kas ir dedzīga mīlestība, ko izjūtam pret savu mīļoto cilvēku. Bet ir vēl trešais mīlestības veids – augstākā mīlestība.

Agape ir mīlestība, kuru Dievs izjūt pret Savu Dēlu un cilvēci. Tā ir mīlestība, kas spējīga nest upuri. Mīlestība, par kuru runāts Jāņa 3:16 – “Jo tik ļoti Dievs pasauli ir mīlējis, ka devis Savu vienpiedzimušo Dēlu…”.

Par šo tēmu runāts tik daudzās Rakstu vietās; tiešām iesaku arī tev pašam to papētīt dziļāk. Vēl kāda Rakstu vieta, kas māca par agape mīlestību ir Mateja 5:44. Tajā tiekam mudināti mīlēt savu ienaidnieku un lūgt par tiem, kas mūs vajā.
Nav grūti lūgt par tiem, kas pret tevi ir labi. Tomēr nākas sev pārkāpt pāri, lai spētu lūgt par tiem, kas tevi ir sāpinājuši. Ir viegli pavadīt laiku ar draugiem draudzē. Tomēr ir daudz grūtāk uzmeklēt tos, kuri izskatās nožēlojami un ir vientuļi, lai vienkārši kādu brīdi viņus uzklausītu. Tā ir agape mīlestība. Tā prasa, lai tu upurētu savas ērtības, tā vārdā, kas ir taisns.

Tu vari mīlēt apkārtējos ar agape mīlestību, esot pacietīgs, saprotošs, pasakot ko iedrošinošu vai, gluži otrādi, paklusējot, kad vajadzīgs. Kā cilvēki, mēs no dabas esam savtīgi, nemitīgi jautājot – “bet, kā ar mani?!” Ir pienācis laiks pieteikt karu savtīgumam ar īstu agape mīlestības spēku.

Ir laiks apzināti būt labam un mīlošam pret apkārtējiem un papētīt, ko Raksti saka par mīlestību. Lai Dieva agape mīlestība tevī pāri plūst arī uz citiem!


Lūgšanas piemērs

“Kungs, Tava spēcīgā agape mīlestība ir brīnišķīga. Es piesaku karu savtīgumam un pieņemu lēmumu apzināti dzīvot agape mīlestības spēkā.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon