Dieva pārdabiskais spēks

Dieva pārdabiskais spēks

“Tas Kungs dara nabagu un dara bagātu, Viņš pazemo, un Viņš paaugstina.” —1. Samuēla 2:7

Ir izteikta atšķirība starp labvēlību pie cilvēkiem un dievišķu labvēlību. Cilvēku labvēlību nākas izpelnīties, savukārt, pārdabiska labvēlība ir žēlastības dāvana no Dieva.

Pirmajā Samuēla grāmatā 2:7 teikts: “Tas Kungs dara nabagu un dara bagātu, Viņš pazemo, un Viņš paaugstina.” Perfekts piemērs šai rakstu vietai atrodams Esteres dzīvē. Dievs viņu paaugstināja no nabadzības, lai viņa kļūtu par visas zemes ķēniņieni. Viņš piešķīra Esterei labvēlību pie ikviena, ko viņa satika, tostarp, pie ķēniņa.

Estere izmantoja šo labvēlību, lai pasargātu sevi un savu tautu no ļaunā Hamana rokas, kurš bija pavēlējis nokaut visus ebrejus. Iespējams, viņai bija bail doties pie ķēniņa un lūgt, lai viņš iejaucas notikumos, bet Estere zināja, ka Dievs ir pret viņu labvēlīgs un rīkojās, paļaudamās uz Dievu.

Arī mums, kā Esterei, vajadzētu dzīvot brīvībā, ko dod dzīve Dieva labvēlībā. Tici Dieva pārdabīgajai labvēlībai, neskatoties uz ikdienas sadzīves apstākļiem un traucēkļiem.

Lai arī cik bezcerīgi viss šķistu, Dievs var tevi paaugstināt. Ja tava dzīve ir Viņa rokās, tā Kunga gaisma spīdēs pār tevi.


Lūgšanas piemērs

“Dievs, es nepaļaujos uz cilvēku labvēlību. Tā vietā es gribu dzīvot Tavā pārdabīgajā labvēlībā. Ja mana dzīve ir Tavās rokās, es zinu, ka Tu vari mani paaugstināt.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon