Esi garīgi dzīvs

Esi garīgi dzīvs

Jo dzīvības Gara bauslība Kristū Jēzū tevi ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības.” (ROMIEŠIEM 8:2)

Ja cenšamies uzturēt attiecības ar Dievu, ievērojot visus reliģijas iedvesmotos nosacījumus, mēs ciešam nožēlojamu sakāvi, un mūs nepamet neveiksminieka sajūta. Jēzus piepildīja visu bauslību un samaksāja parādu, ko mēs Dievam bijām parādā par saviem grēkiem. Viņš pavēra ceļu, lai mēs varētu tuvoties Dievam ticībā, nevis caur saviem darbiem.

Jēzus teica – ja mēs Viņu mīlam, tad turēsim Viņa pavēles (sk. Jāņa 14:15). Viņš neteica, ka mūs mīlēs tad, kad ievērosim visas Viņa pavēles. Dievs jau mūs mīl un vēlas, lai mēs atbildētu šai mīlestībai, labprātīgi darot visu, ko spējam, lai dzīvotu paklausībā Viņam. Tāpat Viņš vēlas, lai mēs zinātu, ka tad, kad kļūdāmies, mēs varam saņemt tūlītēju un pilnīgu piedošanu.

Vecās Derības laikā grēks nesa garīgu nāvi, bet mīlestības derība, kurā dzīvojam tagad, rada mūsos dzīvību. Dieva mīlestība ir vienreizēja, tāpēc, pazūdot spiedienam nemitīgi būt pilnīgam un nevainojamam, mēs rodam iespēju vienkārši būt Viņa klātbūtnē un dzirdēt Viņa balsi.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Jēzus nopelns pie krusta ļauj tev izbaudīt personisku sadraudzību ar Dievu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon