Laiks pārmaiņām

“Bet mēs visi (..) topam pārvērsti Viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara Tā Kunga Gars.” (2. KORINTIEŠIEM 3:18)

Šodienas pants mums māca, ka ir nepieciešams gan Dieva Vārds, gan Svētais Gars, lai piedzīvotu pārmaiņas.

Ikvienam, kas nāk pie Kristus, ir vajadzīgas pārmaiņas. Mēs taču negribam palikt tādi paši, kādi bijām pirms Kristus, vai ne tā? Mēs drīkstam ilgoties pēc pārmaiņām, bet tikpat svarīgi ir saprast, ka mēs nespējam sevi izmainīt. Mums jāpaļaujas, ka Svētais Gars norādīs uz nepieciešamajām pārmaiņām, un tad Pats tās ieviesīs mūsu dzīvē. Mums kā ticīgajiem noteikti jāatceras, ka Viņš ir tas, kurš mūs maina. Viņš bieži runās uz mums par pārmaiņām, ko vajadzētu ieviest mūsu ikdienas dzīvē; mums tikai jāsaglabā jūtīga sirds paklausīt Viņa balsij, lai vienmēr esam gatavi mainīties no “spožuma uz spožumu”.

Kad Dievs darbojas mūsu dzīvē, tad viens no veidiem, kā dzirdam Dievu, ir caur nemieru un diskomfortu, ko izjūtam savā garā, kad darām to, kas viņu neapmierina. Ikreiz, kad Svētais Gars vēlas mainīt mūs vai mūsu uzvedību, viss, kas mums jādara – jāpakļaujas, un tālāk Viņš pats visu paveiks. Vienkārši saki – “Kungs, lai notiek Tavs prāts!”


Dieva vārds šodienai: Paļaujies, ka Svētais Gars ieviesīs nepieciešamās pārmaiņas tavā dzīvē.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon