Dievs ir maigs Vadītājs

Dievs ir maigs Vadītājs

“Kā gans Viņš ganīs Savu ganāmo pulku. Viņš ņems jērus Savās rokās un tos nesīs Savā klēpī un sargās avju mātes.” (JESAJAS 40:11)

Kad Dievs uz mums runā un mūs vada, Viņš nekliedz uz mums un nestumj mūs vēlamajā virzienā. Nē, Viņš mūs vada kā maigs gans, aicinot mūs sekot Viņam uz zaļākām ganībām. Viņš vēlas, ka mēs nonāktu līdz tam, ka esam tik jūtīgi pret Viņa balsi, ka pat kluss čuksts piesaistītu mūsu uzmanību, liekot mums jautāt – “Kungs, ko Tu gribi teikt?” Mirklī, kad sajūtam, ka Viņš mūs aicina rīkoties citādāk, mums vajadzētu bez kavēšanās paklausīt. Ja pēkšņi jūtam nemieru, mums vajadzētu apstāties un meklēt Dievu un Viņa norādījumus.

Salamana pamācībās 3:6 ir teikts, ka Dievs mūs vadīs visos mūsu ceļos, ja atzīsim, ka Viņš ir Dievs. Atzīt Dievu nozīmē Viņu cienīt, bīties un apbrīnot, kā arī pārliecināties, ka Viņam ir patīkami tas, ko darām.

Labs veids, kā iesākt katru dienu, varētu būt ar šādu lūgšanu:

“Kungs, man ir svarīgi, ko Tu domā, un es negribu darīt neko tādu, ko Tu nevēlies, lai es darītu. Ja es šodien sāku darīt to, ko Tu nevēlies, lūdzu uzrādi man to, lai es pārtrauktu, aizgrieztos un tā vietā pildītu Tavu gribu. Āmen.”


Dieva vārds šodienai: Vairāk par visu raizējies par to, ko domā Dievs.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon