Dievs lieto dažādi

Dievs lieto dažādi

“Viņš arī devis citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas darbam, Kristus miesai par stiprinājumu.” (EFEZIEŠIEM 4:11-12)

Viens no veidiem kā Dievs uz mums runā, ir caur cilvēkiem. Reizēm tie ir mūsu draugi vai ģimenes locekļi, reizēm mācītāji, skolotāji, evaņģēlisti, apustuļi vai pravieši, kurus Viņš licis mūsu dzīves ceļā. Dievs šos cilvēkus ir īpaši apdāvinājis, lai viņi palīdzētu celt ticīgos, kā redzam šodienas rakstu vietā, “Kristus miesai par stiprinājumu”.

Viena no dāvanām, ko Dievs man ir devis, ir dāvana mācīt Viņa Vārdu. Lai arī šī mācīšanas dāvana manā dzīvē ir nesusi lielu svētību, Dievs patiesībā to ir manī licis par labumu citiem. Ir cilvēki, kas kādu nezināmu iemeslu dēļ nospriež, ka es viņiem nepatīku – viņiem nepatīk, kā es sludinu vai pat netic, ka Dievs ir aicinājis mani kalpošanā. Ar šādu attieksmi viņi apslāpē darbu, ko Svētais Gars varētu paveikt viņu dzīvē nevis caur mani, bet gan caur dāvanu, ko Viņš pats ir izvēlējies ielikt manī.

Tā tas ir ar mani un arī ar citiem kalpotājiem. Dievs ir licis viņos vērtīgas dāvanas, un vienmēr būs cilvēki, kas atvērs savu sirdi šīm dāvanām, un tie, kas noslēgsies. Mums vajadzētu iemācīties pieņemt Dieva Vārdu no dažādiem cilvēkiem. Pārāk koncentrējoties uz trauku, kuru Dievs ir izvēlējies lietot, mēs pieļaujam kļūdu, jo tādejādi palaižam garām to, ko Dievs vēlas mums iedot caur šo trauku.

Es iedrošinu tevi ļaut Dievam runāt uz tevi caur Viņa izvēlēto trauku un nepretoties vēstij no Viņa, noraidot kādu, kuru Viņš ir sūtījis, lai runātu uz tevi Savu Vārdu.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Iemācies izbaudīt dažādus cilvēkus un dāvanas, ko Dievs viņos ir licis tev par svētību.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon