Lūgt, balstoties uz Vārdu

Lūgt, balstoties uz Vārdu

“Tavs vārds, Kungs, stāv nelokāmi debesīs uz mūžīgiem laikiem!” (PSALMS 119:89)

Tu jau zini, ka Dievs runā uz mums caur Savu Vārdu. Kad lūdzam, mēs varam ietvert Viņa vārdus savās lūgšanās, tādejādi “izlūdzot Vārdu”. Iespējams, nekad agrāk neesi dzirdējis šādu frāzi un tagad prāto, kā tas darāms. Manuprāt, izlūgt Vārdu jeb lūgt, balstoties uz Vārdu, ir vienkāršs, jebkuram ticīgajam pieejams lūgšanu veids. Atliek vien lasīt vai iegaumēt vārdus no Bībeles, un tad tos izlūgt tā, lai tie iesakņojas mūsu sirdīs. Domāju, ka labākais veids, kā to darīt, ir iesākt savu lūgšanu ar vārdiem – “Dievs, Tavā Vārdā teikts (konkrētā rakstu vieta), un es tam ticu.”

Ja tu gribētu izlūgt par sevi vārdus no Jeremijas 31:3, tu varētu teikt ko līdzīgu: “Dievs, Tavā Vārdā ir teikts, ka Tu mani mīli ar bezgalīgu mīlestību, Tu esi mani vilcis pie Sevis ar mīlošu laipnību. Paldies, ka tik ļoti mani mīli, ka aizvien velc mani Sev tuvāk ar tik lielu maigumu un laipnību. Kungs, palīdzi man apzināties Tavu mīlestību pret mani.” Ja šo pašu lūgšanu tu gribētu lūgt par savu draudzeni Sūziju, kurai ir grūti noticēt, ka Dievs tiešām viņu mīl, tad tu varētu lūgt šādi: “Dievs, Tavā Vārdā ir teikts, ka Tu mīli Sūziju ar bezgalīgu mīlestību, ka esi vilcis viņu pie Sevis ar mīlošu laipnību. Dievs, Tu zini, ka pēdējā laikā Sūzija nejūtas pārliecināta par Tavu mīlestību, tāpēc es lūdzu, lai Tu klusini viņas šaubas ar šī apsolījuma patiesību.”

Dieva apsolījumi ir doti tev; tie doti arī visiem pārējiem ticīgajiem, un Viņam patīk, ka mēs zinām Viņa Vārdu un iekļaujam to savās lūgšanās.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Dievs tevi mīl tieši tādu, kāds tu esi, un Viņš palīdzēs tev kļūt par tādu cilvēku, kādu Viņš vēlas tevi redzēt.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon