Svētais “Tas”

Svētais “Tas”

“Tad eņģelis atbildēja un uz to sacīja: “Svētais Gars nāks pār tevi, un Visuaugstākā spēks tevi apēnos [kā spīdošs mākonis], tāpēc Tas, kas no tevis dzims, būs svēts un taps saukts Dieva Dēls.” (LŪKAS 1:35)

Svētais Gars nonāca pār jaunavu Mariju un viņa kļuva grūta, un saskaņā ar šodienas rakstu vietu Svētais Gars lika Marijas klēpī “svēto To”. Svētuma Gars tika iesēts viņā kā Sēkla. Viņas klēpī Sēkla izauga par Dieva Dēlu un Cilvēka Dēlu, To, kas atbrīvoja cilvēkus no viņu grēkiem.

Kaut kas līdzīgs notiek mūsos, kad mēs piedzimstam no jauna. “Svētais Tas”, Svētuma Gars, tiek mūsos iesēts kā Sēkla. Laistot Sēklu ar Dieva Vārdu un neļaujot “pasaules nezālēm” to nomākt, tā izaugs par varenu taisnības koku, “kas Tā Kunga dēstīti Viņam par godu” (Jesajas 61:3).

Dieva Vārds mums māca dzīties pēc svētuma (sk. Ebrejiem 12:14). Kad sirdī apņemamies to arī darīt, mums palīdz Svētuma Gars. Ja vēlamies būt svēti, mums jāpiepildās ar Svēto Garu, jāļauj, lai Viņš uz mums runā, mūs labo, vada un palīdz ikvienā dzīves jomā.

Nekad neaizmirsti, ka tevī mājo “svētais Tas”. Laisti šo Sēklu ar Dieva Vārdu, un ļauj Svētajam Garam runāt uz tevi un pamācīt tevi, kā par to rūpēties.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Svētais Gars ilgojas kļūt par tavu sabiedroto, pamācot un vadot tevi svētumā.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon