Dievs runā ļoti dažādi

Dievs runā ļoti dažādi

Es tas esmu, kas runāju taisnību. (Jesajas 63:1)

Šodienas rakstu vietā Dievs paziņo, ka Viņš runā, un, kad Viņš runā, Viņš runā patiesību. Mēs vienmēr varam būt droši, ka tas, ko Viņš saka, ir patiess. Dievs uz mums runā ļoti dažādos veidos, tostarp caur Savu Vārdu, bet ne tikai – Viņš runā arī caur dabu, cilvēkiem, apstākļiem, mieru, gudrību, pārdabisku iejaukšanos, sapņiem, vīzijām un arī “iekšēju apliecinājumu”, ko vislabāk varētu raksturot kā iekšēju sirds “zināšanu”. Tāpat Viņš runā, kā Bībele saka – “mierīgā, klusā balsī”, kas ir arī atsauce uz šo iekšējo apliecinājumu un iekšējo liecību.

Tāpat Dievs runā caur sirdsapziņu, mūsu vēlmēm un dzirdamā balsī. Tomēr vienmēr atceries, ka tad, kad Viņš runā, viss, ko Viņš saka, vienmēr ir patiess un nekad nav pretrunā ar Viņa rakstīto Vārdu. Dieva dzirdamo balsi mēs reti kad dzirdam, lai arī tas var notikt. Savas dzīves laikā es Viņu dzirdamā balsī esmu dzirdējusi trīs vai četras reizes. Divās reizēs no tām es gulēju, un Viņa balss mani pamodināja, saucot manu vārdu. Viss, ko es dzirdēju, bija – “Džoisa”, bet es zinu, ka runāja Dievs. Viņš neteica, ko Viņš grib, bet es nepārprotami zināju, ka Viņš mani aicina darīt ko īpašu Viņam, lai arī skaidru atbildi ieraudzīju tikai pēc vairākiem gadiem.

Es gribu iedrošināt, lai tu lūdz Dievam palīdzību sadzirdēt Viņa balsi jebkurā Viņa izvēlētā veidā. Viņš tevi mīl, Viņam tavai dzīvei ir labi nodomi, un Viņš vēlas tev tos atklāt.


Dieva vārds šodienai: Dievs runā dažādos veidos; atceries vienu – Viņa sacītais nekad nebūs pretrunā ar Bībeli.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon