Dievs Sūta Atspirdzinošu Vārdu

Dievs sūta atspirdzinošu Vārdu

“Meklējiet To Kungu un Viņa spēku, vienumēr meklējiet Viņa vaigu!” (Psalms 105:4)

Kad ķēniņš Jošafāts padzirdēja, ka Jūdam gatavojas uzbrukt milzīga ienaidnieku armija, viņš zināja, ko iesākt. Viņš bija apņēmies meklēt, nevis cilvēku padomu, bet gan meklēt Dievu, dzirdot pa taisno no Viņa.

Bez šaubām, Jošafāts jau agrāk bija piedalījies kaujās, kāpēc gan neizmantot kādu jau no iepriekš pārbaudītajām cīņas metodēm? Lai cik bieži kaut kas ir nostrādājis pagātnē, iespējams, ka pašreizējā krīzē tas nelīdzēs, ja vien Dievs nebūs to no jauna svaidījis uzvarai. Viņš varētu svaidīt kādu no vecajām metodēm un izvēlēties darboties caur to, tomēr tikpat labi Viņš varētu dāvāt arī pavisam jaunus norādījumus, kurus iepriekš neesam dzirdējuši. Mums vienmēr būtu jāraugās uz Dievu, nevis metodēm, formulām vai risinājumiem, kas ir strādājuši iepriekš. Dievs un vienīgi Dievs lai kļūst par mūsu mērķi, spēka un panākumu avotu.

Jošafāts zināja – ja vien viņš nedzirdēs Dieva balsi, nekas neizdosies. Angļu valodas paplašinātajā tulkojumā šī viņa nepieciešamība dzirdēt Dieva balsi pat ir nodēvēta par “viņa vissvarīgāko nepieciešamību”. Tas bija kaut kas, bez kā viņš nevarēja iztikt, tas šajā situācijā bija pats svarīgākais. No tā bija atkarīga gan viņa, gan viņa tautas dzīvība.

Varbūt tu esi līdzīgā situācijā. Arī tev ir jāsaņem svaigs vārds no Dieva. Tev varētu šķist, ka tu kā slīkonis jau pēdējo reizi iegrimsti ūdenī, tāpēc, lai izdzīvotu, tev izmisīgi ir nepieciešams personīgs vārds no Dieva.

Dievs vēlas runāt uz tevi vēl vairāk, kā tu ilgojies Viņu sadzirdēt. Meklē Viņu, veltot Viņam savu laiku un uzmanību, un tev nenāksies vilties.


Dieva vārds šodienai: Esi atvērts tam, lai šodien sadzirdētu no Dieva atspirdzinoši svaigu vārdu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon