Dzirdi Un Paklausi

Dzirdi un paklausi

“Un Sīmanis (Pēteris) atbildēja un Viņam sacīja: “Meistar, mēs cauru nakti esam [nogurdinoši] strādājuši un nenieka neesam dabūjuši [savos tīklos]; bet uz Tavu vārdu es gribu tīklu izmest [vēlreiz].”” (LŪKAS 5:5)

Dievam padomā mūsu dzīvei ir daudzas svētības un iespējas. Lai tās saņemtu, mums jāspēj saklausīt Viņa balsi, lai pamanītu šīs iespējas un ticībā spertu soli tām pretim. Bieži tas nozīmē, ka ir jādara kas tāds, ko nemaz negribas, kas, mūsuprāt, noteikti nevar izdoties vai mums nešķiet svarīgi. Tomēr mūsu uzticībai un cieņai pret Dievu ir jābūt lielākai par to, ko mēs paši vēlamies, domājam vai jūtam.

Lielisku piemēru tam mēs redzam Lūkas evaņģēlija 5. nodaļā. Pēteris un vēl kādi citi mācekļi bija zvejojuši visu nakti un neko nebija noķēruši. Viņi bija noguruši; patiesībā, pārguruši. Viss, pēc kā viņi ilgojās, bija dziļš miegs un laba maltīte. Viņi nupat bija beiguši mazgāt un locīt savus tīklus, kas bija ļoti liels darbs.

Tad ezera krastā parādās Jēzus un paziņo – ja viņi vēlas tikt pie laba ķēriena, tad lai izmet tīklus vēlreiz, šoreiz dziļākos ūdeņos. Pēteris paskaidro, ka ir smagi strādājuši visu nakti, bet neko nav noķēruši, turklāt viņi jau ir noguruši. Tomēr Pēteris piekrīt mēģināt vēlreiz, jo Jēzus tā bija sacījis.

Tas Kungs arī no mums sagaida tieši tādu pašu attieksmi. Mums varbūt nemaz negribas darīt vēlreiz, jo mums nešķiet, ka tas izdosies, ka tā vispār ir laba doma; tomēr, pat ja mums šķiet, ka neizdosies, mums ir jābūt gataviem sadzirdēt un paklausīt Dievam, kad Viņš uz mums runā.


Dieva vārds šodienai: Esi gatavs paklausīt Dievam, pat ja tā nejūties. Viņš tev ir ieplānojis daudz kā laba!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon