Dzīvojot ar Dieva domām, gribu un emocijām

“Nenododiet arī savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet sevi pašus Dievam (..) un savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam.” — Romiešiem 6:13

Dievs mūs ir radījis kā garu, dvēseli un miesu. Kā kristiešiem, mums ir svarīgi saprast, ka dvēselē ietilpst mūsu prāts, griba un emocijas. Ņemot vērā, ka tajā visā dominē “es” un nevēlēšanās pakļauties Svētajam Garam, mums jātiek šķīstītiem.

Tā kā mums ir dota brīvā griba, mūsu prāts nosaka to, ko mēs domājam; bet ne vienmēr mūsu domas ir arī Dieva domas.
Mūsu griba nosaka to, ko vēlamies; bet bieži vien tas ir pretrunā ar to, ko vēlas Viņš.

Mūsu emocijas nosaka to, kā jūtamies; bet Kristū mūsu sirdij jābūt nodotai vienīgi Dievam un Viņa Vārdam.

Dievs vēlas, lai mēs aizvietotu savas domas, vēlmes un sajūtas ar to, kas nāk no Viņa. Kamēr nespēsim to izdarīt, mēs nedzīvosim uzvarā pār grēku.

Sāc ar lūgšanu Dievam, lai tava dvēsele kļūst salīdzināta ar Viņa gribu. Romiešiem 6. nodaļā Pāvils mūs aicina “pienest” sevi Viņam. Pieņem šodien lēmumu nelietot savu dvēseli savam ego, bet pienes visu sevi Dievam.

Tavai dvēselei attīroties, tā iemācīsies sevī paturēt Dieva domas, vēlmes un gribu, un tad tu kļūsi par spēcīgu Viņa slavas liecību.

Lūgšanas piemērs

“Kungs, manas domas, griba un emocijas reizēm nostājas pret Tavu Vārdu, bet es vairs tā negribu dzīvot. Tēvs, es dāvāju Tev savu dvēseli, zinot, ka Tu spēj mani šķīstīt un lietot, lai īstenotu Savu gribu.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon