Piepildīts ar Dievu

Piepildīts ar Dievu

“Lai jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, (..) un, ar to piepildīti [visā savā būtnē], iegūtu visu Dieva pilnību [iegūtu pilnīgāko dievišķās Klātbūtnes mēru, un kļūtu pilnībā pilni un pārpildīti ar pašu Dievu]!” (EFEZIEŠIEM 3:17, 19)

Ikdienišķa piepildīšanās ar Dieva klātbūtni un spēku ir kaut kas brīnišķīgs, un, atsaucoties uz šodienas pantu, tā ir Dieva griba ikvienam no mums. Būt pilnam ar Dievu ir nesalīdzināmi labāk kā būt pilnam ar sevi. Savtīga dzīve ir patiesi nožēlojama; Dievs ir sagādājis veidu, kā caur Jēzu Kristu varam dzīvot Viņam un citiem.

Bībele mums māca, ka Kristus ir nomiris par visiem, “lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet Viņam” (2. Korintiešiem 5:15). Jēzus ir parūpējies, lai mēs varētu piedzīvot brīnišķīgu dzīvi, ko raksturo miers un prieks. Viņš ir parādījis veidu, kā varam mīlēt citus, nevis dzīvot tik savai baudai un saviem mērķiem.

Lai taptu piepildīti ar Dieva klātbūtni, mums nākas Viņu meklēt, studēt Viņa Vārdu un veidot raksturu, kas Viņam dotu vietu mūsu dzīvē. Diena, kas iesākta ar Rakstiem un sadraudzību ar Dievu, ir pareizi iesākta diena. Šī diena ir Dieva dāvana tev, tāpēc neiznieko to. Viņš ilgojas piepildīt tevi ar Savu klātbūtni, tāpēc lūdz pēc tās un to pieņem, lai tavs prieks taptu pilnīgs.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Topi piepildīts ar Dievu, un ļauj, ka Viņš caur tevi uzrunā citus.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon