Vēl pārāks ceļš

Vēl pārāks ceļš

“Bet dzenieties pēc vislielākajām dāvanām, un es jums rādīšu vēl pārāku ceļu [kas ir daudz labāks un augstāks par tām visām – mīlestību].” (1. KORINTIEŠIEM 12:31)

Pirmajā vēstulē Korintiešiem, 13. nodaļā, uzreiz aiz šodienas panta, mēs lasām – lai arī cik daudzās Svētā Gara dāvanās mēs darbotos, no tām nav ne mazākā labuma, ja vien mēs nedarbojamies arī mīlestībā. Atsaucoties uz šodienas pantu, mīlestība ir pārāks ceļš un daudz labāka par visu citu.

Ja mēs lūgtu cilvēku un eņģeļu mēlēs, tad mums būtu pravietiskas spējas, ja mēs spētu izprast noslēpumus vai mums piemistu visa pasaules gudrība un ticība, kas varētu kalnus pārcelt, bet mums nebūtu mīlestības, tad mēs esam “nekam nederīgi” (sk. 1. Korintiešiem 13:2).

Kad iesākās mana Gara piepildītā dzīve, es daudz dzirdēju runājam par Gara dāvanām. Cilvēki daudz runāja un pētīja, kādas dāvanas kuram ir dotas un kā tās labāk likt lietā. Diemžēl es daudz vairāk dzirdēju par garīgām dāvanām nekā par mīlestību vai citiem Gara augļiem.

1. Korintiešiem 12. nodaļā ir minētas deviņas Gara dāvanas, un vēl dažas no tām minētas arī vēstules Romiešiem 12. nodaļā. Vēstulē Galatiešiem 5. nodaļā norādīti deviņi Gara augļi. Gara dāvanas ir ārkārtīgi svarīgas, un mums vajadzētu pēc tām dziļi ilgoties. Par tām ir jāmācās un jāzina, kā tajās pareizi darboties, kā arī pateicībā jātur tās godā. Tomēr nekad nevajadzētu uzsvērt dāvanas vai spēju darboties savās dāvanās vairāk kā mīlestību.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Dievs tevi mīl un vēlas, lai tu ļautu Viņa mīlestībai plūst caur sevi uz citiem.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon