Grēkatziņas apslēptais spēks

Grēkatziņas apslēptais spēks

“Vai Mans vārds nav kā uguns,” saka Tas Kungs, “un kā veseris, kas sagrauj klintis?” — Jeremijas 23:29

Par ko tu parasti domā, kad izdzirdi vārdu “grēku nožēla”? Vairums cilvēku tomēr vispirms iedomājas par procesu, kam ir negatīva pieskaņa – par piespiedu atzīšanos savos sliktajos nodarījumos. Tomēr, kad ar skaļu “atzīšanu” piekrītam Dieva Vārdam, rezultāts vienmēr ir lielisks.

Kāds mans paziņa teica, ka nevaram sakaut Goliātu ar aizvērtu muti. Kad Dāvids gatavojās cīņai ar milzi Goliātu, skriedams viņam pretim, viņš skaļā balsī “atzina” cīņas rezultātu, kuram no sirds ticēja – “Šodien Tas Kungs tevi nodos manā rokā.” (1. Samuēla 17:46)

Tas ir labs piemērs tam, kā mums vajadzētu cīnīties ar savas dzīves ienaidniekiem. Mums jāatver sava mute un jāizrunā Dieva Vārds.

Es no sirds iesaku katru dienu skaļi pasludināt Dieva Vārdu. Ikreiz, kad tev prātā ienāk doma, kas nav saskaņā ar Dieva Vārdu, atzīsti skaļi Viņa Vārda patiesību un drīz vien atklāsi, ka Vārda spēks pārvar melus.


Lūgšanas piemērs

“Dievs, es zinu, ka Tavs Vārds ir spēcīgs un nekas Tam nespēj stāvēt pretim. Atgādini man skaļi atzīt Tavu Vārdu ikreiz, kad esmu nonācis grūtībās.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon