Mācies no Jēzus lūgšanām

Mācies no Jēzus lūgšanām

“Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara.” (LŪKAS 23:34)

Es ticu, ka tas, kā cilvēki lūdz un par ko tie lūdz, daudz ko pasaka par viņu raksturu un garīgo briedumu. Bija laiks, kad mana lūgšanu dzīve nenorādīja uz īpaši lielu garīgo briedumu. Lai arī biju piedzimusi no augšienes, biju piepildīta ar Svēto Garu un mācīju Dieva Vārdu, manas lūgšanas bija nožēlojami miesiskas. Kad es lūdzu, man bija gatavs lūgumu saraksts, un man šķita, ka Dievam jāsaka “jā” uz katru no tiem, lai es spētu būt patiesi laimīga; un tās visas bija dabiskas lietas – “Kungs, liec manai kalpošanai augt”, “Dod mums jaunu mašīnu,” “Dari šo, dari to,” “Maini Deivu!” “Palīdzi bērniem uzvesties labāk,” un tā joprojām.

Atbildes vietā Dievs man teica – “Es gribētu, ka tu papēti Jēzus lūgšanas, arī Pāvila lūgšanas. Un tad parunāsim par tavu lūgšanu dzīvi.” Protams, Bībelē atrodamas daudz lūgšanas, īpaši Psalmos, bet Dievs man lika lūgt Jēzus lūgšanas, kas atrodamas evaņģēlijos, arī Pāvila lūgšanas, kas pierakstītas vēstulēs.

Kad sāku lūgt tā, kā bija lūdzis Jēzus, es atskārtu, ka tiešām nav spēcīgāku lūgšanu kā tās, kurās es izlūdzu Dieva Vārdu, jo tas parāda to, kas Viņam ir svarīgs. Viņš lūdza tādas lūgšanas, kādu lasām šodienas pantā un daudzas citas, tostarp arī Viņa lūgšanu, lai Dievs “svētdarītu viņus [šķīstītu, iesvētītu, nošķirtu Sev, darītu svētus] patiesībā; Tavs Vārds ir patiesība” (Jāņa 17:17), lūgšana pēc vienotības starp Viņa sekotājiem (sk. Jāņa 17:23), lūgšana par Pēteri: “Bet Es esmu lūdzis par tevi [Pēteri], lai tava [paša] ticība nemitētos.” (Lūkas 22:32).

Es iedrošinu tevi lasīt Evaņģēlijus, lai redzētu, kā Jēzus lūdza, un tad lūdz līdzīgi, kad sarunāsies un klausīsies Dievā.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Lūdz, lai Dievs atklāj Savu mīlestību pret tevi, lai tu to ieraugi un apzinies.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon