Saņem spēku lūgšanās

Saņem spēku lūgšanās

“Bet nāves baiļu pārņemts, Viņš Dievu pielūdza jo karsti; bet Viņa sviedri kā asins lāses pilēja uz zemi.” (LŪKAS 22:44)

Kad bija pienācis laiks krustā sišanai, Jēzus izcieta lielu cīņu savās domās un emocijās. Bija vajadzīgs Dieva spēks, lai Viņš spētu piepildīt Dieva gribu, tāpat kā mums. Viņš lūdza un saņēma šo spēku. Bībelē teikts, ka caur šo lūgšanu pie Viņa ieradās eņģeļi, kas Viņam kalpoja.

Nekad neapstājies pie sajūtas, ka tas, ko Dievs no tevis prasa, ir pārāk grūti izdarāms. Ja esi gatavs sekot Dieva gribai un lūdz, lai Viņš tevi stiprina, tad Viņš to arī darīs. Neiznieko savus vārdus, stāstot Dievam un citiem, cik neiespējams šķiet šis uzdevums. To pašu enerģiju izlieto, lūdzot Dievam pēc drosmes, apņēmības un spēka. Man šķiet tik skaisti, kad Dievs pievienojas cilvēka pūlēm un ļauj viņam vai viņai paveikt neiedomājamo.

Cilvēkam vienam pašam daudz kas ir neiespējams, bet ar Dievu viss ir iespējams. Varbūt arī tu šobrīd atrodies kādā krīzē vai grūtībās; ja tā, tad es tevi aicinu atcerēties cīņu, ko piedzīvoja Jēzus Ģetzemanes dārzā. Viņš izjuta tik lielu spiedienu, ka Viņa sviedri pārvērtās par asinīm. Nav šaubu – ja Viņš varēja piepildīt Savu uzdevumu Dieva spēkā, tad arī tu caur lūgšanu vari piedzīvot uzvaru.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Dievs nekad tev neuzticēs uzdevumu, kas tev nav pa spēkam sadarbībā ar Viņu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon