Izlauzies brīvībā

“Mīļais, neseko ļaunajam, bet labajam. Kas dara labu, ir no Dieva; kas dara ļaunu, nav Dieva redzējis.” — 3.Jāņa 1:11

Ir reizes, kad pasaulīgi cilvēki vēlas, lai mēs pielāgotos viņu piemēram. Vārds pielāgoties nozīmē „būt līdzīgam pēc formas vai būtības; rīkoties saskaņā ar izplatītākajiem piemēriem un paražām”.

Romiešiem 12:2 ir teikts – netopiet līdzīgi šai pasaulei. Un Jāņa 3. vēstulē 1:11 teikts, lai neatdarinām to, kas ir ļauns, bet gan darām labu, to, kas ir no Dieva.

Cilvēki vienmēr centīsies mūs ielikt savā rāmītī, daļēji savas nedrošības dēļ. Ja viņiem izdodas panākt, ka vēl kāds cits rīkojas tāpat kā viņi, tas viņiem liek justies labāk par to, ko dara. Ļoti reti cilvēkiem piemīt prasme būt tādiem, kādi viņi ir, dodot apkārtējiem pilnīgu brīvību būt citādākiem.

Vai vari iedomāties, cik jauka vieta būtu šī pasaule, ja mēs visi spētu tā rīkoties? Ja ikviens būtu pilnībā pārliecināts un drošs tajā, kas viņš ir, un ļautu pārējiem būt tādiem, kādi viņi ir? Tad mēs necenstos pārveidoties un imitēt cits citu.

Es gribu tevi šodien iedrošināt ticēt, ka tu vari atdarināt Kristu un izlauzties no pasaules uzspiestajiem rāmjiem.

Lūgšanas piemērs

“Svētais Gars, neļauj man iekrist lamatās, pārveidojoties pēc pasaules standartiem. Palīdzi man atdarināt Kristu un dzīvot, kā dzīvoja Viņš.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon