Jēzus asinis

“… pirmais cilvēks, Ādams, kļuva par dzīvu dvēseli, – pēdējais Ādams par dzīvu darītāju Garu..” — 1. Korintiešiem 15:45

Jēdziens par Jēzus asinīm daudzus mulsina, tomēr, to pareizi neizprotot, arī ticīgie nevar novērtēt tā spēku.

Kad Ādams grēkoja, viņa grēks tika nodots nākamajām paaudzēm caur Viņa asinīm. Dāvids šo pašu patiesību atzina 51. Psalma 7. pantā: „Redzi, vainas apziņā es esmu dzemdināts, un grēkos māte mani ir ieņēmusi.”

Jēzus nāca, lai atpestītu cilvēci, lai nopirktu mūsu brīvību un atjaunotu mūs tādā stāvoklī, kādā bijām pirms grēkā krišanas. Kā gan Viņš to spētu ar grēcīgām asinīm?

1. Korintiešiem 15:45 Jēzus tiek saukts par pēdējo Ādamu. Tā kā Viņš ir dzimis no Dieva, ne no cilvēka, Jēzus asinīs ir dzīvība. Un, ja tās tiek pareizi pielietotas, tad dzīvība, kas ir Viņa asinīs, uzvarēs un pārvarēs nāvi, kas darbojas mūsos caur grēku.

Dievs vēlas mūsos atjaunot autoritāti, kas mums ir dota. Viņš ir par visu jau parūpējies. Mēs varētu teikt, ka Viņš jau ir „parakstījis darījumu”. Prasītā cena jau ir pilnībā apmaksāta. Mēs esam atpirkti par konkrētu cenu – Jēzus dārgajām asinīm.

Lūgšanas piemērs

“Dievs, Jēzus asinīs es esmu atpestīts un atbrīvots. Lai arī es esmu dzimis grēkā, Jēzus asinis mani ir šķīstījušas. Paldies, Tev, Kungs!”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon