Legālisms ir beidzies

Legālisms ir beidzies

“Etiķi ņēmis, Jēzus sacīja: “Viss piepildīts!” Un, galvu nokāris, atdeva garu Dievam.” (JĀŅA 19:30)

Kad Jēzus pie krusta teica “viss piepildīts!”, ar to Viņš pateica, ka visa līdzšinējā legālisma sistēma ir beigusies; tagad ne tikai augstais priesteris var ieiet Dieva klātbūtnē, bet pilnīgi visi, pilnīgi ikviens var baudīt Viņa klātbūtni, sarunāties ar Viņu un dzirdēt Viņa balsi.

Pirms Jēzus nomira mūsu dēļ, vienīgais veids, kā saņemt Dieva apsolījumus, bija dzīvot nevainojamu, bezgrēcīgu dzīvi (sekojot legālistiskiem noteikumiem) vai arī pienest asins upuri par saviem grēkiem, upurējot kādu dzīvnieku. Kad Jēzus nomira un samaksāja ar Sava paša asinīm par visas cilvēces grēkiem, Viņš pavēra iespēju ikvienam cilvēkam baudīt Dieva klātbūtni. Sakot “viss piepildīts!”, Jēzus mūs aicina pieņemt brīvību un dzīvot bez bailēm. Viņš mūs aicina pakļauties Svētajam Garam, nevis noteikumiem un nosacījumiem. Tagad arī parasti cilvēki, kas nespēj vienmēr visu izdarīt pareizi, var brīvi ieiet Dieva klātbūtnē.

Brīvība no legālisma nav aicinājums uz nelikumīgu dzīvi vai slinkumu. Tā ir ikkatra mūsu atbildība iepazīties ar Dieva Vārdu, pašiem dzirdēt no Dieva – tieši tā Dievs to bija ieplānojis jau no pašiem iesākumiem.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Dievs tevi mīl un vēlas, lai tu izbaudītu savu dzīvi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon