Kā cīnīties labo cīņu

“Cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, pats apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā.” — 1. Timotejam 6:12

Mums ir uzdots cīnīties labo ticības cīņu pret savu ienaidnieku, bet, kā tas notiek praktiski? Lūk, sešas galvenās stratēģijas:

1. Domā agresīvi. Kā ģenerālis, kurš gatavojas cīņai, izplāno un aprēķini, kā apiet un sakaut ienaidnieku.

2. Lūdz bez mitēšanās. Ebrejiem 4:16 mēs tiekam aicināti drosmīgi un pārliecināti tuvoties Dieva tronim. Dodies pie Viņa ar pārliecību un saki, kas tev ir vajadzīgs.

3. Runā bezbailīgi. Pirmajā Pētera 4:11 teikts – „Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus.” Lai mūsu balss pret velna spēkiem ir spēcīga un pavēloša.
4. Dod dāsni. Mēs saņemam tā, kā dodam (sk. Lūkas 6:38). Dzīvo dāsni.

5. Strādā ar apņēmību. Lai kam tu pieliktu savu roku, dari to no visa sava spēka (sk. Salamans Mācītājs 9:10). Atrodi iedvesmu Svētajā Garā un izdari, kas jādara!

6. Mīli bez nosacījumiem. Kā Dieva bērniem, mums citi jāmīl tā, kā mūs mīl Dievs – bez nosacījumiem, ar pašuzupurējošos mīlestību.
Sper šos soļus, un, kad ieradīsies ienaidnieks, tu būsi neuzvarams un piepildīts ar Dieva spēku.

Lūgšanas piemērs

“Kungs, es negribu sēdēt rokas klēpī salicis un palaist garām ticības cīņu, uz ko Tu esi mani aicinājis. Sperot soli uz priekšu, parādi man, kā varu pielietot šīs sešas stratēģijas, lai cīnītos pret ienaidnieku.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon