Kāds par tevi lūdz

Kāds par tevi lūdz

“Es lūdzu par viņiem.” (JĀŅA 17:9)

Mēs zinām, ka Jēzus par mums lūdz. Lūkas 22:32 Viņš saka Pēterim: “Esmu īpaši lūdzis par tevi.” Šodienas pantā Viņš saka par Saviem mācekļiem: “Es lūdzu par viņiem.” Tāpat Jāņa 17. nodaļā Viņš turpina šo domu un saka – “Bet ne par viņiem vien Es lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem Man ticēs.” (20. p.)

Ko dara aizlūdzējs? Aizlūdzējs lūdz par citiem; viņš nostājas brīvajā vietā starp Dievu un konkrēto cilvēku. Starp katru no mums un Dievu ir brīva vieta. Citiem vārdiem sakot, mēs neesam tik svēti kā Viņš; Jēzus ir tieši tur – nostājies šajā tukšajā vietā, savienojot mani ar Dievu, lai es varētu būt sadraudzībā ar Viņu, un Viņš varētu atbildēt uz manām lūgšanām. Vai nav fantastiski, ka Viņš aizlūdz par mums, vērš visu par labu un parūpējas par katru mūsu nepilnību, kamēr vien mūsu sirds ir pareizajā stāvoklī, kamēr vien mēs ticam Jēzum? Es gribu, lai tu iztēlojies, ka Jēzus stāv Dieva troņa priekšā un aizlūdz par tevi. Tādejādi tu spēsi noticēt, ka Viņa aizlūgšanas garantē to, ka tavas nepilnības vairs Dievu netraucē.


Dieva vārds šodienai: Jēzus par tevi lūdz.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon