Kas ir ticība?

“…Bet [nemainīgi] taisnais [un vienmēr godīgais] dzīvos savas paļāvīgās ticības dēļ.” — Habakuka 2:4

Ticība ir vārds, ko mēs izmantojam visai bieži, bet nereti to padarām pārāk sarežģītu. Ticība nozīmē “pārliecība vai pilnīga uzticēšanās”; šis vārds norāda arī uz lojalitāti un nodošanos.

Ticība nav kāds milzīgs, sarežģīts jēdziens, uz ko mums nemitīgi jāatsaucas un jānorāda. Patiesa ticība Dievam vienkārši atzīst to, ka vēsts par Jēzus nāvi un augšāmcelšanos ir absolūti patiesa. Tā tiek piepildīta, ja mēs sakām: “Es to ne tikai saprotu, bet es esmu arī gatavs uz to balstīt savu dzīvi”.

Bībelē teikts, ka taisnais nemainīgi dzīvos no ticības un uzticamības. No vienas puses, šie taisnie ir visi tie, kas ir taisnoti, pateicoties Jēzus Kristus upura nāvei pie krusta.
Caur ticību mēs esam darīti taisni, un Dievs izturas pret mums kā pret Saviem mīļotajiem bērniem.

Es iedrošinu tevi šodien atgriezties pie ticības pamatiem. Atzīsti, ka brīdī, kad uzticējies Viņam, tu tiki darīts taisns. Dzīvo savā uzticībā Dievam, kurš pret tevi izstiepj Savas mīlošās un atvērtās rokas, gatavs tevi pieņemt un mīlēt tieši tādu, kāds tu esi.

Lūgšanas piemērs

“Kungs, es esmu tik pateicīgs, ka varu Tev uzticēties un būt nemainīgi taisns. Šodien es dzīvoju ticībā Tev.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon