Lai miers ir tavs padomdevējs

Lai miers ir tavs padomdevējs

Bet Kristus miers (Viņa dotā dvēseles harmonija) lai valda (ir kā nemitīgs padomdevējs) jūsu sirdīs. (KOLOSIEŠIEM 3:15)

Savu dzīvi es cenšos pakārtot mieram. Ja iepērkoties nejūtu mieru par kādas mantas iegādi, es to lieku atpakaļ plauktā. Ja sarunas laikā jūtu, ka zaudēju mieru, es apklustu. Arī pieņemot lēmumus – aplūkoju visas iespējamās izvēles un raugos, par kuru sirdī ienāk miers. Kad cenšos izšķirt Dieva balsi no pārējām balsīm, kas sacenšas par manu uzmanību, es pievēršu uzmanību, kura balss vai vēsts manā sirdī nes Dieva mieru.

Esmu iemācījusies, ka, lai saglabātu savā dzīvē spēku, ir svarīgi saglabāt mieru. Ja neizjūtam mieru, iespējams, pieļaujam ļoti nopietnu kļūdu. Es pat uzdrīkstētos teikt, ka mums nekad nevajadzētu rīkoties, nesajūtot mieru. Varētu teikt, ka miers ir kā “iekšējs apstiprinājums” tam, ka Dievs apstiprina mūsu pieņemto lēmumu.

Dievs mūs vada caur mieru. Šīs dienas pantā teikts, ka miers ir mūsu padomdevējs, kas arī nolemj, kas ir “droši”, kas “nedroši”. Ja nav miera, tātad – “nedroši”! Mums jāļauj, lai šī iekšējā saskaņa mūsu domās un dvēselē valda pār mums un ir kā nemitīgs padomdevējs mūsu sirdī, kad pieņemam lēmumus, meklējam atbildes uz savām pārdomām, sastopamies ar izaicinājumiem un dažādām izvēlēm.

Mums jāiemācās paklausīt savai iekšējai labā un ļaunā apjausmai, un jāvairās darīt to, ko sirdsapziņa atrod par nepareizu vai pat ļaunu. Lai darītu mums zināmu, vai esam uz pareizā ceļa, Dievs mūsu sirdsapziņai dāvā vai atņem Savu mieru.


Dieva vārds šodienai: Lai šodien miers ir tavs padomdevējs. Zini, ka, sajūtot mieru, pieņemtais lēmums ir pareizs, pretējā gadījumā – nepareizs.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon