Lūgšana ir vienkārša

Lūgšana ir vienkārša

“Manu skaļo saucienu dzirdi, mans valdniek un mans Dievs! Jo es gribu Tevi pielūgt.” (PSALMS 5:3)

Lūgšana ir tik vienkārša – tā nav nekas cits, kā saruna ar Dievu un klausīšanās tajā, kas Viņam sakāms. Dievs vēlas katram no mums mācīt lūgt – sarunāties un sadzirdēt Viņa balsi personīgā veidā. Lūgšanā mēs katrs varam būt tādi, kādi esam, atklājot savu neatkārtojamo lūgšanu ritmu un lūgšanu veidu, kas mums ļauj maksimāli uzlabot un baudīt attiecības ar Viņu. Viņš vēlas, ka lūgšana mums kļūtu par vienkāršu, dabisku, dzīvību dodošu saziņas veidu ar Viņu, kurā varam atklāt savu sirdi un ļaut, lai Viņš dara to pašu.

Dievs ir pārāk radošs, lai visiem zemes iedzīvotājiem liktu sazināties ar Viņu caur lūgšanu pilnīgi vienā un tajā pašā veidā. Tieši Viņš katru no mums ir radījis atšķirīgu, un Viņš priecājas par šīm atšķirībām. Mēs katrs esam citā ceļa posmā – garīgais briedums un mūsu iepriekšējā pieredze ar Dievu katram no mums ir citādāka. Pieaugot mūsu spējai sarunāties ar Dievu un dzirdēt Viņa balsi, mums vajadzētu neatlaidīgi lūgt: “Māci man lūgt! Māci man sarunāties ar Tevi, sadzirdēt Tevi tajā unikālajā veidā, kā Tu to esi ieplānojis. Māci man saklausīt Tavu balsi personīgā veidā. Dievs, es paļaujos, ka Tu manas lūgšanas darīsi efektīvas, un, ka tieši caur lūgšanām manas attiecības ar Tevi kļūs par manas dzīves visbagātāko un visiedvesmojošāko jomu.”


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Tu esi unikāls Dieva radījums. Svini to ar savu dzīvi un savām lūgšanām.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon