Vienotība nes svētību

Vienotība nes svētību

“Redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi! (..) Tas ir kā Hermona rasa, kas nokrīt uz Ciānas kalniem, jo tur Tas Kungs ir apsolījis svētību un dzīvību mūžīgi!” (PSALMS 133:1,3)

Ja esi par kaut ko lūdzis, bet šķiet, ka nedzirdi no Dieva, iespējams, ir vajadzīgs kāds, kas ar tevi lūgtu vienprātībā. Šādai vienotībai piemīt spēcīga garīgā dinamika, un, saskaņā ar šodienas rakstu vietu, tā ir jauka un nes līdzi Dieva svētību.

Jēzus apsola būt tur, kur divi vai trīs sanāk kopā vienā prātā, un Viņa klātbūtne mūsu dzīvē atnes daudz vairāk spēka, kā spējam to iedomāties. Mateja 18:19-20 Viņš saka: “Ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā (ir vienotībā, veido kopīgu simfoniju) kaut kādas [jebkādas un jebkuras] lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies (sanākuši kopā kā Mani sekotāji) Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.” Jā, Dievs ir pie mums katra atsevišķi, tomēr, kad sanākam kopā vienotībā un vienprātībā, mūsu spēks kļūst daudz lielāks. Bībelē teikts, ka viens pats var likt bēgt tūkstotim, bet divi var likt bēgt desmit tūkstošiem (sk. 5. Mozus 32:30). Man patīk šāda matemātika!

Tā kā Dieva svētība īpaši izlejas pār vienotību, un Viņa klātbūtne ir pie tiem, kas vienojušies Viņa vārdā, ienaidnieks nepagurdams strādā, lai nestu šķelšanos, lai salauztu attiecības un ienestu starp cilvēkiem naidu. Mums jāapzinās vienotības spēks un jāliek tas lietā, kad kopā ar citiem lūdzam Dievu un mēģinām saprast, ko Dievs saka.


DIEVA VĀRDS ŠODIENAI: Nepārstāj lūgt kopā ar citiem.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon