Mīli Savu Tuvāko Kā Sevi Pašu

Mīli savu tuvāko kā sevi pašu

“Jo visa bauslība [kas attiecas uz cilvēciskām attiecībām] ir vienā vārdā izpildīta, proti, tanī: tev būs savu tuvāku mīlēt kā [tu mīli] sevi pašu.” Galatiešiem 15:4

Dievs vēlas ar mums runāt par ļoti daudzām tēmām, tomēr viena no svarīgākajām – mūsu attiecības ar citiem cilvēkiem. Dievs mūs mīl, un Viņš vēlas, lai mēs veselīgā, līdzsvarotā veidā mīlam arī sevi paši un ļaujam, lai caur mums Viņa mīlestība var plūst uz citiem.

Mācoties dzirdēt Dieva balsi, es mudinu tevi lūgt, lai Viņš pastāvīgi runā uz tevi par attiecībām ar citiem un dāvā Savu gudrību. Attiecības veido ļoti lielu daļu no mūsu dzīves, un, ja tās nav patīkamas, tad ievērojami pasliktinās mūsu dzīves kvalitāte.

Vēl šorīt es lūdzu par savu vīru un jautāju Dievam, ko es varētu viņa labā izdarīt. Man prātā bija doma atstāt viņam uz virtuves galda zīmīti, ko viņš atrastu, nākot brokastīs. Pavisam vienkārša zīmīte – “Labrīt, Deiv! Es tevi mīlu!” Lapiņas apakšā uzzīmēju smaidiņu un parakstījos. Es ticu, ka šī doma atstāt zīmīti nāca no Dieva, un mana paklausība šajā niecīgajā uzdevumā bagātināja mūsu attiecības.

Sāc lūgt par visām savām attiecībām. Sāc ar vienu, tad nākamo, un jautā Dievam, ko tu varētu darīt, lai tās uzlabotu. Parasti mēs domājam par to, ko citiem vajadzētu darīt mūsu labā, tomēr, ja piepildām mīlestības bauslību, tad mums daudz vairāk ir jāraizējas par to, kā darīt labu citiem, nevis sev.


Dieva vārds šodienai: Lūdz, lai Dievs tev parāda, kā tu vari uzlabot savas attiecības ar apkārtējiem.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon