Mums vajadzīgs tas, kas ir Jēzum

“Un pār to klāsies un to sargās Tā Kunga Gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un Tā Kunga bijības gars.” (JESAJAS 11:2)

Dievs meklē cilvēkus, kas savā dzīvē citiem atklātu Viņa klātbūtnes godību. Tie ir cilvēki, kas vismazākajos sīkumos paklausa Viņam. Paklausība ir tā, kas neļauj mums apgānīt savu sirdsapziņu un ļauj dzīvot Dieva godībai.

Mēs zinām, ka šodienas pants ir pravietojums par Jēzu, bet, ja jau Jēzus Gars dzīvo mūsos un caur mums, tad mēs izbaudām visu to pašu, kas ir Viņā. Mums būs gudrība, saprāts, padoms, spēks un atziņa.

Tā visa priekšā problēmas izšķīst. Ja esam paklausīgi Gara vadībai, mums vairs nav jādzīvo apjukumā. Ja esam cieņpilni un pakļāvīgi Tam Kungam, Viņš mums piešķirs padomu, gudrību, izpratni un spēku.

Tiem, kas vēlas iegūt izpratni, dzirdēt no Dieva un saņemt gudrību, sevī jākopj dievbijība. Dievbijība atzīst, ka Dievs ir Dievs, un Viņš ir varens Dievs. Viņš ir saucis mūs par Saviem draugiem, par dēliem un meitām, tomēr nedrīkstam pazaudēt cieņu pret Viņu un dievbijīgu paklausību.


Dieva vārds šodienai: Itin viss, ko Dievs lūdz tevi darīt, ir tev pašam par labu, tāpēc šodien un katru nākamo dienu esi ātrs Viņam paklausīt.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon