Nepieciešamība pēc salauztības

Nepieciešamība pēc salauztības

“Tad jūs līksmosities, tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, (..) izrādītos teicama, slavējama un godājama (..).” — 1. Pētera 1:6-7

Vārds salauztība daudzos varētu radīt bailes, tomēr patiesībā tas nav slikts vārds. Dievs nevēlas salauzt mūsu garu, bet gan ārējo čaulu, miesu, kas kavē Viņu būt tam, kas Viņš mūsos vēlas būt, lai varētu darboties gan mūsos, gan caur mums. Viņš vēlas nolauzt no mums tādas lietas kā lepnumu, sacelšanos, savtīgumu un neatkarību. Dievs vēlas, lai mēs būtu pilnīgi atkarīgi no Viņa, un šķiet, ka tieši ciešanas ir tās, kas palīdz mums pie tā nonākt.

Reizēm cilvēki ir pārsteigti, ka viņiem jāpiedzīvo pārbaudījumi un ciešanas. Pat ja esam uzticīgi, lai mācītos un paklausītu Vārdam, pārbaudījumi joprojām ir neizbēgami. Ir brīži, kad pārbaudījumi vienkārši pārbauda un šķīstī mūsu ticību.

Kad redzi tuvojamies šādus pārbaudījumus, pieņem tos, jo tie palīdzēs tev sasniegt patiesu salauztību. Dievs vēlas, lai mēs dzīvotu Garā, nevis miesā, un to izdarīt ir daudz vieglāk, ja ļaujam Viņam salauzt jebkādus grēcīgus vai savtīgus ieradumus vai īpašības, kas vēl palikušas mūsos un neļauj pilnībā tuvoties Viņam.

Vai tu šodien vēlies būt tuvs Dievam? Tad pieņem salauztību, zinot, ka nākotnē tā tev nesīs vēl daudz brīnišķīgu svētību.

Lūgšanas piemērs

“Svētais Gars, es saprotu, ka reizēm ir labi būt salauztam. Varbūt tas nav visai ērti, bet es aicinu, lai Tu salauz un atlauz no manis jebko, kas man neļauj nākt pie Tevis.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon