Neuztraucies – slavē Dievu!

Neuztraucies – slavē Dievu!

“Bīstieties To Kungu, jūs Viņa svētie, jo, kas Viņu bīstas, tie nepazīst trūkuma.” — Psalms 34:10

Atceros kādu rītu, kad apsēdos, lai lūgtu, bet tā vietā sāku uztraukties par tā brīža sarežģījumiem, ko es varētu iesākt, ko labāk darīt vai nedarīt.

Tad izdzirdu savā garā to mierīgo, kluso balsi, kas teica – “Džoisa, vai tu pielūgsi savu problēmu vai Mani?” Redzi, Dievs bija vairāk kā gatavs tikt galā ar manu problēmu, ja vien es būtu gatava to aizmirst un pavadīt laiku, pielūdzot Viņu.

Kad mēs slavējam To Kungu, mēs atlaižam emocionālo nastu, kas mūs nospiež. Dieva brīnišķīgums to vienkārši aprij. Ja turam savu skatu uz Viņu un slavējam, mēs vienmēr redzēsim, kā Viņa plāns mūsu dzīvei itin visu vērš mums par labu.

Bībelē teikts, ka tiem, kas patiesi pielūdz To Kungu ar dievbijību, nekā netrūkst. Vai tu gribi būt drošs, ka visas tavas vajadzības tiks piepildītas? Tad atceries, nevis raizēties, bet slavēt.

Neatkarīgi no grūtībām, kas nāk tavā ceļā, turpini slavēt Dievu un dot Viņam godu. Tavā sirdī modīsies ticība, un tu visu spēsi pārvarēt.


Lūgšanas piemērs

“Dievs, es neraizēšos. Tā vietā es izvēlos slavēt Tevi. Tu esi dižens un varens, un es zinu, ka, pateicoties Tavai labestībai un mīlestībai pret mani, tiks apmierinātas arī visas manas vajadzības.”

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon